Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông báo về Quỹ Liêm chính EB-5

2023-03-04 11:38:52
|Share via:
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông báo về Quỹ Liêm chính EB-5

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ An ninh Nội địa đã đăng thông báo liên quan đến Quỹ Liêm chính EB-5. Quỹ Liêm chính EB-5 là một quỹ đặc biệt được thành lập theo Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 để quản lý Chương trình Trung tâm vùng EB-5 và cho phép sử dụng số tiền thu được để điều tra và phát hiện gian lận và các tội phạm nhập cư khác, cụ thể:

  • Tiến hành điều tra bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm giám sát và điều tra các sự kiện và hoạt động quảng cáo liên quan đến chương trình và đảm bảo rằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến khoản đầu tư của người nước ngoài được lấy từ một nguồn hợp pháp và thông qua các phương tiện hợp pháp;
  • Phát hiện và điều tra gian lận hoặc tội phạm khác;
  • Xác định liệu các trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới, tổ chức tạo việc làm và nhà đầu tư nước ngoài (và vợ/chồng và con cái ngoại kiều của họ) tuân thủ luật nhập cư Hoa Kỳ;
  • Tiến hành kiểm toán và thăm thực địa; Và
  • Cho các mục đích khác mà Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác định là cần thiết

Thông báo quy định rằng bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, theo yêu cầu của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ thu một khoản phí hàng năm từ mỗi trung tâm vùng được chỉ định để tài trợ cho Quỹ Liêm chính EB-5. Việc triển khai Quỹ liêm chính cũng góp phần ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của các hồ sơ đàu tư EB-5.

Thông báo giải thích yêu cầu về phí hàng năm và quy trình thanh toán phí như thế nào. Cụ thể, đối với các trung tâm vùng có hơn 20 nhà đầu tư, phí là 20.000 đô la và đối với những trung tâm vùng có 20 nhà đầu tư trở xuống, phí là 10.000 đô la. 
 
Khoản thanh toán phí cho năm tài chính (FY) 2023 đến hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 và các trung tâm vùng phải thanh toán phí hàng năm trực tuyến trực tiếp tại Pay.gov, một hệ thống do Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý. Bắt đầu từ năm tài chính 2024, phí sẽ đến hạn vào đầu mỗi năm tài chính từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.

Thông báo cũng cung cấp thông tin bổ sung về các khoản phí trả chậm liên quan đến phí hàng năm cũng như việc chấm dứt chỉ định của bất kỳ trung tâm vùng nào do thanh toán trễ. Theo thông báo, USCIS sẽ không áp dụng phí trả chậm đối với các khoản thanh toán đến hạn vào năm tài chính 2023.

Xem thêm: Tỷ lệ thành công EB5 qua trung tâm vùng

USCIS sẽ áp dụng các khoản phí trả chậm bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 đối với bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện sau ngày đến hạn hơn 30 ngày. Số tiền phạt nộp muộn và quy trình thu phí sẽ được USCIS công bố trong một ấn phẩm trong tương lai trước khi thu hoặc đến hạn. 
 
Tuy nhiên, USCIS sẽ chấm dứt chỉ định của bất kỳ trung tâm vùng nào không thanh toán phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn. Việc chấm dứt sẽ không tự động và USCIS sẽ cung cấp thông báo về ý định chấm dứt và cơ hội để trung tâm vùng chứng minh rằng khoản phí đã được thanh toán với số tiền phù hợp trong vòng 90 ngày kể từ ngày đáo hạn trước khi gửi thông báo chấm dứt.

Ngoài ra, thông báo bao gồm một lời nhắc quan trọng rằng phí nộp đơn cho đơn I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm vùng, đã tăng thêm $1.000 vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, để bao gồm phí Quỹ Liêm chính.
 
Theo Greenberg Traurig


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ