Cập nhật dữ liệu hồ sơ EB-5 Quý 2 năm tài chính 2024 (Tháng 1 - tháng 3 năm 2024) 

2024-06-17 14:08:15
|Share via:
Cập nhật dữ liệu hồ sơ EB-5 Quý 2 năm tài chính 2024 (Tháng 1 - tháng 3 năm 2024) 

Ngày 13/06/2024, USCIS đã công bố xử lý dữ liệu và tiếp nhận hồ sơ cho Quý 2 năm tài chính 2024 (tháng 1 đến tháng 3 năm 2024) trên trang Dữ liệu Nhập cư và Quốc tịch USCIS. Trong bài viết này sẽ cập nhật Dữ liệu xử lý với tất cả các số liệu EB-5 Quý 2 năm tài chính 2024 và cung cấp các biểu đồ để nêu bật những tin tức quan trọng. 

Số lượng hồ sơ EB-5 mới tăng nhanh từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Trong khi đó, IPO đã giảm bớt phần lớn lượng tồn đọng EB-5 với năng suất ấn tượng gợi lại những ngày tốt đẹp của năm 2018. USCIS đang chuẩn bị cho một khoảng thời gian bận rộn với thời hạn cấp thị thực EB-5 vào năm 2025 và xa hơn nữa. 

Xu hướng chấp thuận I-526 và I-526E sau RIA

USCIS công bố rằng có tới 1.810 đơn I-526E và 69 đơn I-526 đã được nộp trong quý trước.

Xu hướng chấp thuận I-526 và I-526E sau RIA

Đếm các báo cáo hàng quý từ tháng 4 năm 2022 (sau khi  luật RIA được thông qua) đến tháng 3 năm 2024, chúng ta có thể thấy rằng USCIS đã báo cáo tổng cộng 5.344 hồ sơ I-526 và I-526E sau RIA được nộp và 429 hồ sơ được xử lý. (Xin lưu ý thêm, số lượng tích lũy xung đột với số lượng đang chờ xử lý vào cuối quý 2 năm tài chính 2024. Trước đây đã có những lưu ý rằng số hồ sơ đang chờ xử lý sẽ bị sai lệch sau khi tình trạng nộp đơn tăng đột biến - có thể là do các hồ sơ nộp cuối kỳ vào phút cuối được tính là hồ sơ nộp trong kỳ nhưng chỉ được bổ sung vào hồ sơ đang chờ xử lý ở kỳ tiếp theo.)

Xu hướng chấp thuận I-526 và I-526E sau RIA

Trong bối cảnh đó, kể từ khi luật RIA được thông qua hai năm trước, các nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư ít nhất 5.344*$800.000=4,275 tỷ đô la vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Khoản đầu tư này được khuyến khích với hy vọng rằng sẽ có khoảng 5.344/0.35=15.000 thị thực được cấp cho các nhà đầu tư EB-5 cùng với vợ/chồng và con cái của họ. (35% là mức trung bình lịch sử của các nguyên tắc trong thị thực EB-5 được cấp.) Số lượng người nộp đơn sau RIA thực sự được cấp thị thực EB-5 có thể sẽ nhỏ hơn đáng kể do sự khác biệt và hao hụt thị thực cụ thể của từng quốc gia. Quốc hội đã không dành đủ số lượng thị thực hàng năm cho mức độ sẵn sàng đầu tư vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Chúng tôi vẫn chưa biết tất cả các hồ sơ I-526E được phân chia theo quốc gia hoặc danh mục TEA như thế nào (AIIA đang tiến hành một yêu cầu FOIA khác về số lượng kể từ tháng 11 năm 2023), nhưng có rất nhiều người nộp đơn xin thị thực EB-5 tiềm năng phù hợp, bất kỳ trạng thái vào, bao gồm không được bảo lưu do tồn đọng trước RIA. Việc vận động thị thực EB-5 đang là một ưu tiên cấp bách.

Năng suất xử lý IPO

Báo cáo dựa trên dữ liệu thu được không chính thức, IPO đã tạo ra bước nhảy vọt về năng suất xử lý. Biểu đồ đầu tiên minh họa khối lượng xử lý gần đây trong bối cảnh lịch sử. Biểu đồ thứ hai so sánh năng suất xử lý Q4 năm tài chính 2024 với số lượng tồn đọng của các hồ sơ EB-5. Nếu IPO tiếp tục xử lý với tốc độ này, các hồ sơ tồn đọng trước RIA I-526 và I-829 tại USCIS sẽ hết trong vòng 12 tháng. Và khi đó, những nhân viên xét duyệt hiện đang chứng minh khả năng đưa ra hàng nghìn quyết định mỗi quý sẽ có thể chuyển trọng tâm và thực hiện nhanh chóng việc kiểm kê sau RIA cũng như các hồ sơ được nộp đến. IPO vẫn chưa công bố nghiên cứu về phí xử lý kịp thời theo yêu cầu của RIA, nhưng điều tốt hơn nữa là nó đã đi đúng hướng để thực sự hiện thực hóa các mục tiêu xử lý kịp thời của RIA trong tương lai gần.

Năng suất xử lý IPO

Năng suất xử lý IPO

Nguồn: https://blog.lucidtext.com/2024/06/13/fy2024-q2-january-march-2024-eb-5-form-data-update/ 

 


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ