Chính sách tái đầu tư vốn EB-5 theo quy định USCIS | Cập nhật mới nhất

2023-06-22 16:23:03
|Share via:
Chính sách tái đầu tư vốn EB-5 theo quy định USCIS | Cập nhật mới nhất

Chính sách tái đầu tư vốn EB-5 hay tái triển khai vốn EB-5 hướng đến các nhà đầu định cư chưa hoàn thành thời gian cư trú có điều kiện 2 năm trước khi khoản đầu tư EB-5 được hoàn trả. Do tồn đọng hồ sơ khiến việc hoàn vốn bị kéo dài nên sẽ cần đến phương án tái sử dụng vốn. 

1. Lý do nhà đầu tư cần tái đầu tư vốn EB-5

Theo quy định của Bộ Luật Nhập Cư và Quốc Tịch Mỹ thì số lượng thị thực EB-5 được cấp hàng năm là khoảng 10.000. Trong đó, mỗi quốc gia sẽ được cấp thị thực không vượt quá 7%. 

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ngừng cấp thị thực cho người nhập cư từ 1 quốc gia khi số lượng đơn xin thị thực của quốc gia đó chạm ngưỡng quy định. Số lượng này được tính theo nhà đầu tư chính và vợ/chồng, cùng con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. 

Với số lượng đơn xin thị thực từ Việt Nam ngày càng gia tăng khiến hồ sơ EB-5 bị tồn đọng và việc hoàn vốn bị trì hoãn(có thể lên tới 7 năm). Khi đó nhà đầu tư cần đến phương án tái sử dụng vốn EB-5 để duy trì tính rủi ro đối với khoản vốn của họ. 

2. Chính sách tái đầu tư vốn đầu tư EB-5 theo quy định của USCIS

Hiện nay, khái niệm tái sử dụng vốn EB-5 đã được đưa vào sổ tay chính sách của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). USCIS yêu cầu việc tái sử dụng vốn phải đáp ứng yêu cầu tạo việc làm với 3 thành phần rủi ro. 

 • Duy trì tính rủi ro trên một khoản vốn theo yêu cầu để tạo ra lợi nhuận;
 • Chấp nhận rủi ro thua lỗ;
 • Có cơ hội lợi nhuận và phải có hoạt động kinh doanh thực sự. 

Để tiến hành tái đầu tư vốn, nhà đầu tư EB-5 có thể tham gia vào các dự án bất động sản hoặc trái phiếu đô thị phát hành mới. 

Tái đầu tư vốn với tài sản bất động sản thông qua nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể là các khoản vay bắc cầu ngắn hạn, hợp đồng cho vay dài hạn hoặc đầu tư vốn cổ phần. Bất kỳ một hình thức nào cũng yêu cầu về thời gian đầu tư, nhà đầu tư phải xem xét khung thời gian tương ứng đảm bảo thời gian tái sử dụng vốn. 

Nếu các nhà đầu tư tham gia vào trái phiếu đô thị thì cũng được phép theo quy định của USCIS. Loại trái phiếu này được phát hành bởi chính quyền địa phương, vùng lãnh thổ hoặc cơ quan có thẩm quyền. Được sử dụng để tài trợ cho các dự án công như trường học, đường xá, các tiện ích xã hội,...

Bên cạnh đó, nếu các trung tâm Vùng EB-5 tái sử dụng vốn của các nhà đầu tư vào một dự án EB-5 khác với thời hạn 5-7 năm (chi phí nhà đầu tư chịu) cũng sẽ được xem là hoạt động sinh lời. Tuy nhiên, đây là hình thức không bắt buộc theo hướng dẫn của USCIS. 

Đối với các nhà đầu tư của trung tâm vùng được nộp vào hoặc sau ngày 14 tháng 5 năm 2022, việc tái triển khai vốn được cho phép theo các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp thương mại mới đã thực hiện kế hoạch kinh doanh cho một dự án đầu tư vốn một cách tích cực mà không có thay đổi quan trọng;
 • Doanh nghiệp thương mại mới đã tạo đủ số lượng việc làm để đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm của chương trình cho tất cả các nhà đầu tư vào doanh nghiệp thương mại mới, trực tiếp hoặc gián tiếp, như được chứng minh bằng các phương pháp quy định trong quy chế;
 • Đơn vị tạo việc làm đã hoàn trả vốn triển khai ban đầu phù hợp với mức đầu tư ban đầu theo phương án kinh doanh dự kiến; Và
 • Vốn sau khi được dự án tạo việc làm hoàn trả, vẫn có rủi ro và không được tái sử dụng vào các khoản đầu tư thụ động, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu. 

3. Nội dung bản cập nhật chính sách tái đầu tư vốn EB-5

Vào tháng 7 năm 2020, USCIS đã ban hành bản cập nhật về nội dung làm rõ các yêu cầu tái đầu tư vốn EB-5. Các nhà đầu tư vẫn đảm bảo các điều kiện EB-5 trong khi thực hiện tái đầu tư vốn. 

 • Sử dụng vốn EB-5 cho hoạt động thương mại

Việc mua công cụ tài chính trên thị trường thứ cấp không đáp ứng yêu cầu rủi ro vốn EB-5. Đồng thời phương pháp đầu tư bảo mật cũng không phù hợp. Nếu thực hiện tái đầu tư vào cổ phiếu hoặc một công ty môi giới cũng sẽ khiến quyền lợi của nhà đầu tư EB-5 gặp rủi ro. 

 • Tái sử dụng vốn cần thông qua NCE ban đầu

Tái đầu tư vốn phải được thực hiện thông qua các hoạt động thương mại phù hợp với mục đích kinh doanh của doanh nghiệp thương mại mới (NCE). Như vậy nhà đầu tư sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp đang diễn ra.

 • Vốn tái đầu tư EB-5 sử dụng cho nhiều hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi NCE

Khi nhà đầu tư tái đầu tư vốn thì cần cung cấp bằng chứng cho việc tái đầu tư trong cùng một doanh nghiệp thương mại mới NCE. 

 • Các dự án tái đầu tư phải hoạt động trong cùng khu vực địa lý ban đầu

Việc tái đầu tư phải nằm trong cùng khu vực địa lý với Trung tâm Vùng. Bao gồm cả các khu vực địa lý của trung Tâm Vùng đã thông qua phê duyệt sửa đổi trước khi tái đầu tư. 

 • Việc tái đầu tư EB-5 diễn ra trong vòng 12 tháng kể từ khi thu hồi vốn

USCIS nhận thấy 12 tháng là khoảng thời gian hợp lý để nhà đầu tiếp tục tái đầu tư vốn EB-5. 

Sau khi chương trình EB-5 Cải cách và Liêm chính được thông qua vào 15/3/3022 và chính thức có hiệu lực vào 15/5/2022 hiện nay USCIS chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể nào cho việc tái đầu tư vốn EB-5.

Xem thêm: NVC Case Number là gì - mã số quan trọng khi xin visa

4. Lưu ý khi tái sử dụng vốn đầu tư định cư

4.1 Các tiêu chí tái đầu tư vốn cần đáp ứng

Để tránh USCIS gắn cờ đỏ đối với một khoản đầu tư thì khi tái đầu tư EB-5 cần đáp ứng các tiêu chí:

 • Khoản đầu tư EB-5 ban đầu đã được đầu tư toàn bộ và đáp ứng tất cả các yêu cầu tạo việc làm.
 • Dự án EB-5 đã đạt được hầu hết các mục tiêu đã vạch ra ban đầu trong kế hoạch kinh doanh. 
 • Vốn đầu tư ban đầu đã được hoàn trả hoặc có sẵn để NCE tái đầu tư.

4.2 Lựa chọn đơn vị tái đầu tư uy tín

Khi tái đầu tư vốn cần thực hiện thông qua một doanh nghiệp thương mại mới đáp ứng các điều kiện cần thiết. Khi đó, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn được đối tác uy tín, đảm bảo giảm thiểu rủi ro khi tái đầu tư vốn EB-5. 


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ