Đầu tư EB-5 là gì? Những thông tin cần biết về định cư EB-5

2023-10-17 13:47:50
|Share via:
Đầu tư EB-5 là gì? Những lần Cải cách chương trình EB-5

Đầu tư EB-5 hiện là chương trình định cư Mỹ hợp pháp được nhiều nhà đầu tư Việt Nam quan tâm. Với nhiều cải cách qua các năm, quyền lợi cho các nhà đầu tư EB-5 ngày càng trở nên thu hút. Vậy đầu tư EB-5 là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết chương trình EB-5 ngay trong bài viết dưới đây nhé!

1. Đầu tư EB-5 là gì? 

Đầu tư EB-5 là chương trình định cư Mỹ cho phép người nước ngoài được cấp thẻ xanh thông qua việc đầu tư một số vốn "có rủi ro" vào một doanh nghiệp thương mại Mỹ. Nhà đầu tư cùng vợ/chồng và các con chưa kết hôn dưới 21 tuổi sẽ trở thành thường trú nhân hợp pháp và có cơ hội nhập tịch Hoa Kỳ.

Đầu tư Trung tâm vùng EB-5 được chỉ định bởi USCIS

Đầu tư Trung tâm vùng EB-5 được chỉ định bởi USCIS

2.  4 lần cải cách thay đổi Visa EB-5 từ năm 1990 đến nay

Chương trình định cư EB-5 được thành lập năm 1990 bởi Quốc hội Hoa Kỳ. Hiện được quản lý bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Từ khi chương trình được ban hành đến nay, Quốc hội và USCIS đã có nhiều cải cách đối với EB-5 để chống gian lận và chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ. 

2.1. Cải cách EB-5 định cư Mỹ năm 1998

Do phát hiện các kế hoạch đầu tư EB-5 có sự gian lận, Văn phòng thụ lý Kháng cáo (AAO) đã ban hành những cải cách trong thủ tục EB-5 vào năm 1998. 

Những thay đổi yêu cầu nhà đầu tư chứng minh được nguồn vốn EB-5 là nguồn hợp pháp, người tham gia liên quan trực tiếp đến dự án EB-5 và nghiêm cấm các cam kết  doanh thu, lợi nhuận  đầu tư. 

2.2. Cải cách đầu tư diện EB-5 những năm 2000 là gì?

Năm 2003, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Mở Rộng để hồi sinh cho chương trình định cư Mỹ EB-5. Yêu cầu Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) tiến hành điều tra kỹ lưỡng về chương trình đầu tư EB-5. Kết quả cho thấy, chỉ một phần nhỏ trong tổng số 10.000 visa phân bổ cho nhà đầu tư EB-5 thực sự được cấp hàng năm. 

Tiếp đó năm 2005, Quốc hội đã thực hiện cải cách thành lập đơn Vị Trung tâm vùng và nhà đầu tư EB-5. Nhiệm vụ của họ là thực hiện giám sát chương trình EB-5 thông qua việc: thẩm tra hồ sơ, thiết kế mẫu đơn, thiết lập quy định và chính sách. Nhờ đó mà Chương trình đầu tư định cư EB-5 trở nên tốt hơn, đáng tin cậy hơn. 

2.3. Thay đổi chính sách trong chương trình EB-5 năm 2009

USCIS ban hành chính sách sửa đổi EB-5 năm 2009, thay đổi trong chính sách đầu tư diện EB-5 này là tập trung xử lý EB-5 tại Trung tâm dịch vụ California (CSC). Trước đó đã được thực hiện tại 2 Trung tâm khác nhau là California và Texas. 

2.4. Đạo luật cải cách và liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA)

Trong năm 2022, Quốc hội đã ban hành Đạo luật cải cách và Liêm chính EB-5 sửa đổi số tiền đầu tư, quy trình xét duyệt hợp lý, làm cho quá trình nộp đơn hiệu quả hơn. 

Quốc hội ban hành đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 2022Quốc hội ban hành đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 2022

 • Đạo luật cho phép nộp đơn đồng thời, có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng (I-485) cùng lúc với đơn xin nhập cư chương trình EB-5 (I-526 hoặc I-526E).
 • Sửa đổi số tiền đầu tư và quy trình chỉ định khu vực việc làm mục tiêu.
 • Cập nhật tên của Mẫu I-526 (Đơn xin nhập cư của nhà đầu tư độc lập) và bổ sung thêm Mẫu I-526E (Đơn xin nhập cư của nhà đầu tư Trung tâm Vùng).

3. Các hình thức đầu tư EB-5 phổ biến hiện nay

Khi tham gia đầu tư diện EB-5, nhà đầu tư có thể thực hiện một trong 2 hình thức: Đầu tư EB-5 trực tiếp và đầu tư gián tiếp qua Trung tâm Vùng được USCIS chỉ định. 

 • Đầu tư trực tiếp: Người nước ngoài đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp chứ không thông qua trung gian. Nhà đầu tư sẽ phải tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý doanh nghiệp. Khi nộp đơn xin nhập cư sẽ phải chứng minh được khoản đầu tư của họ sẽ trực tiếp tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian trong một khoảng thời gian hợp lý (thông thường 2 năm sau khi đơn I-526 được chấp thuận). 

 • Đầu tư gián tiếp qua Trung tâm vùng: Người nước ngoài đầu tư vào 1 doanh nghiệp thông qua Trung tâm Vùng EB-5 đã được USCIS phê duyệt. Công việc đáp ứng yêu cầu đầu tư EB-5 có thể từ trực tiếp hoặc gián tiếp với 10 việc làm toàn thời gian trong một khoảng thời gian hợp lý (thông thường 2 năm sau khi đơn I-526 được chấp thuận).  

Xem thêm: Đối tượng ưu tiên trong đầu tư EB-5

4. Số lượng visa EB-5 được cấp hàng năm 

Đạo luật nhập cư và quốc tịch (INA) cho phép cấp khoảng 10.000 visa mỗi năm tài chính cho các nhà đầu tư EB-5 (bao gồm cả vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi). 

Theo Đạo luật sửa đổi năm 2022, các thị thực dành riêng sẽ được phân bổ như sau:

STT

Dự án EB-5

% Thị thực 

1

Khu vực nông thôn

20%

2

Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao

10%

3

Dự án cơ sở hạ tầng

2%

Số lượng visa EB-5 còn lại (68%) sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư nộp trước EB-5 Cải cách và Liêm Chính. 

5. Những yêu cầu bắt buộc trong đầu tư định cư EB-5

Để nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc có thể nhận được thẻ xanh Mỹ, trở thành thường trú nhân thì cần đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của USCIS. Điều kiện trong đầu tư EB-5 là khoản vốn đầu tư tối thiểu, yêu cầu tạo công việc làm và một số điều kiện khác. 

5.1. Khoản đầu tư EB-5 bắt buộc

Các ứng viên tham gia định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5 phải bỏ ra một khoảng vốn đầu tư hợp pháp là 800.000 USD hoặc 1.050.000 USD vào một doanh nghiệp thương mại của Mỹ. 

Số vốn đầu tư tối thiểu thấp nhất là 800.000 USD nếu vốn EB-5 đầu tư vào các dự án thuộc Khu vực việc làm mục tiêu TEA. Vùng TEA bao gồm khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. 

5.2. Số lượng việc làm/nhà đầu tư

Yêu cầu đầu tư EB-5 theo USCIS là phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Những công việc này phải được tạo ra trong thời gian 2 năm sau khi nhà đầu tư EB-5 nhận được visa thường trú có điều kiện. 

Yêu cầu tạo ra 10 việc làm trong đầu tư EB-5Yêu cầu tạo ra 10 việc làm trong đầu tư EB-5

5.3. Yêu cầu khác

Ngoài các yêu cầu trực tiếp trong chương trình EB-5 thì để nhận được thẻ xanh nhà đầu tư còn cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Người có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến cộng đồng. 
 • Thực hiện chích ngừa đầy đủ theo yêu cầu của Luật Di trú quy định.
 • Không có tiền án, tiền sự, đặc biệt là những tội trạng “suy đồi đạo đức”, buôn ma túy, mại dâm, rửa tiền, tội phạm thương mại hóa. 
 • Không vi phạm luật di trú hoặc đã từng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. 

Xem thêm: Diện EB-5 Việt Nam đã đạt mức giới hạn cấp thị thực phân bổ năm 2023

6. Có nên định cư ở Mỹ theo diện đầu tư EB-5 không?

Định cư ở Mỹ theo diện đầu tư EB-5 được đánh giá là hình thức định cư chủ động, nhanh chóng, có tỷ lệ chấp thuận cao. Đặc biệt với những thay đổi trong Đạo luật Cải cách và Liêm chính 2022 đã mang đến rất nhiều lợi thế cho các nhà đầu tư. 

 • USCIS dành riêng 10.000 thị thực EB-5 cho các nhà đầu tư và người phụ thuộc. 
 • Tỷ lệ chấp thuận Đơn xin nhập cư I-526 đạt trung bình 88 - 92% qua các năm tài chính. 
 • Từ năm 2018 - 2022, thời gian trung bình xét duyệt đơn I-526 khoảng từ 31 - 52 tháng
 • Không chỉ nhà đầu tư mà vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ có thể cùng nhập cư, trở thành thường trú nhân. 
 • Nhà đầu tư và gia đình được tự do sinh sống, làm việc và học tập ở bất kỳ tiểu bang nào trên đất nước Mỹ. 
 • Được tự do ra vào nước Mỹ và đi du lịch nhiều nước trên thế giới mà không cần xin visa.
 • Chương trình không yêu cầu về trình độ và ngoại ngữ, nhà đầu tư không cần được tài trợ bởi bất kỳ công ty nào. 
 • Nhà đầu tư và người phụ thuộc có điều kiện để nộp đơn xin nhập Quốc tịch sau 5 năm
 • Chính sách hoàn tiền đầu tư và lãi suất từ dự án EB-5. 

Với các đặc điểm trên đây về đầu tư EB-5, anh chị có thể cân nhắc có nên định cư Mỹ theo hình thức này hay không. Để hiểu rõ hơn về chương trình đầu tư EB-5 và tham gia đầu tư định cư một cách hiệu quả, anh chị có thể liên hệ với Loyalpass theo số hotline 0902 698 618 để được đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm hỗ trợ nhanh chóng. 

 


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ