Nhà đầu tư EB-5 chỉ cần duy trì vốn đầu tư tối thiểu 2 năm [Luật mới] 

2024-06-24 10:40:37
|Share via:
Nhà đầu tư EB-5 chỉ cần duy trì vốn đầu tư tối thiểu 2 năm [Luật mới] 

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Đạo Luật Cải cách và Liêm Chính EB-5 năm 2022 chính là việc yêu cầu nhà đầu tư chỉ cần duy trì vốn đầu tư EB-5 tối thiểu 2 năm. Để hiểu rõ thêm về thay đổi này và những tác động tới nhà đầu tư EB-5, hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bài viết dưới đây. 

1. Nhà đầu tư chỉ cần duy trì vốn đầu tư EB-5 tối thiểu 2 năm với đơn I-526/I-526E nộp từ ngày 15/03/2022

Yêu cầu “duy trì khoản đầu tư” đã có sự thay đổi sau khi Đạo luật Cải cách và Liêm EB-5 năm 2022 (RIA) được ban hành. Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã đưa ra thông báo về khung thời gian đầu tư bắt buộc đối với các nhà đầu tư nộp mẫu I-526 trước và sau ngày 15/03/2022. 

  • Các nhà đầu tư đã nộp I-526 trước ngày ban hành đạo luật RIA (trước 15/03/2022) phải duy trì vốn đầu tư của mình thông qua doanh nghiệp thương mại mới (NCE) cho đến khi kết thúc 2 năm thường trú có điều kiện. 
  • Các nhà đầu tư đã nộp I-526/I-526E trong và sau khi đạo luật RIA có hiệu lực (từ ngày 15/03/2022) chỉ cần duy trì vốn đầu tư EB-5 trong tối thiểu 2 năm kể từ ngày tiền được bắt đầu chuyển vào doanh nghiệp tạo việc làm. Các nhà đầu tư không phải duy trì khoản đầu tư của mình trong suốt thời gian thường trú có điều kiện.

Với những thay đổi đáng kể sau đạo luật RIA, các nhà đầu tư không còn gặp phải những vấn đề như trước đây là bị kéo dài nhiều năm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát, giúp thời gian hoàn vốn được rút ngắn hơn. 

2. Khung thời gian đầu tư cần thiết để được phê duyệt đơn I-829

Dựa trên Đạo luật RIA, khung thời gian đầu tư cần thiết để loại bỏ điều kiện thường trú sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc nhà đầu tư nộp đơn trước hay sau ngày ban hành đạo luật ngày 15/03/2022. RIA đã có những quy định rõ ràng về việc loại bỏ yêu cầu duy trì không áp dụng cho các nhà đầu tư muốn loại bỏ điều kiện dựa trên đơn I-526 được nộp trước ngày 15/03/2022. 

USCIS sẽ xét duyệt các đơn I-829 liên quan đến các đơn I-526 nộp trước 15/03/2022 theo các yêu cầu đủ điều kiện hiện hành khi khi ban hành RIA. Các yêu cầu về khoản đầu tư này sẽ vẫn gắn liền với thời gian thường trú có điều kiện 2 năm. Các nhà đầu tư trước RIA phải duy trì khoản đầu tư của mình “có rủi ro” trong suốt 2 năm thường trú có điều kiện để đáp ứng các yêu cầu loại bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú của mình. 

Các đơn I-829 dựa trên các đơn I-526 hoặc I-526E được nộp kể từ ngày 15/03/2022 sẽ được xét duyệt theo luật mới đã được RIA sửa đổi. Để xác định ngày bắt đầu khoảng thời gian 2 năm đầu tư, USCIS thường sử dụng ngày mà số tiền đầu tư đủ điều kiện được thực hiện đầu tư cho một doanh nghiệp thương mại mới và có tính rủi ro theo các yêu cầu hiện hành, bao gồm việc sử dụng vốn cho mục tiêu tạo việc làm. 

Trường hợp nhà đầu tư đã đầu tư hơn 2 năm trước khi nộp I-526/I-526E thì khoản đầu tư vẫn phải được duy trì tại thời điểm đơn I-526/I-526E được nộp đúng cách, từ đó USCIS sẽ đánh giá tính đủ điều kiện một cách thích hợp. 

3. NCE có thể giữ lại vốn của nhà đầu tư ngoài khung thời gian đầu tư bắt buộc không? 

Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) chỉ đặt ra khung thời gian đầu tư bắt buộc nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu hiện hành nhưng không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về thời gian vốn của nhà đầu tư có thể bị giữ lại cho đến khi được hoàn trả. Các trung tâm vùng hoặc doanh nghiệp thương mại mới có thể đàm phán trực tiếp về thời gian đầu tư dài hơn với các nhà đầu tư một cách độc lập với các yêu cầu đủ điều kiện EB-5. 

Như vậy, các chính sách trong đầu tư EB-5 ngày càng được hoàn thiện hơn giúp bảo vệ nhà đầu tư với thời gian hoàn vốn không bị kéo dài do yêu cầu duy trì vốn trong thời gian thường trú có điều kiện. Đầu tư EB-5 sẽ là cơ hội tốt giúp nhiều gia đình Việt Nam nhận được thẻ xanh và được hoàn vốn chỉ sau 2 năm. 


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ