Những yếu tố quan trọng của dự án quyết định sự thành công một bộ hồ sơ EB-5

2023-01-04 15:48:27
|Share via:
Những yếu tố quan trọng của dự án quyết định sự thành công một bộ hồ sơ EB-5

Có ba loại dự án EB-5: dự án đầu tư qua Trung Tâm Vùng, dự án đầu tư trực tiếp và dự án đầu tư hỗn hợp kết hợp Trung tâm vùng và Trực tiếp. Các yêu cầu về nhà đầu tư vẫn là như nhau —thực hiện khoản đầu tư có rủi ro 800.000 USD hoặc 1,05 triệu USD và tạo ra 10 việc làm; Tuy nhiên, ba hình thức đầu tư kể trên sẽ có ba con đường hơi khác nhau. Dưới đây là một số hướng dẫn mà nhà đầu tư nên cân nhắc khi dự tính đầu tư EB-5.

Hồ sơ Nhà đầu tư & Vai trò của nhà đầu tư EB-5

Vời hình thức đầu tư vào dự án EB-5 trực tiếp, nhà đầu tư thường đóng vai trò chủ động điều hành hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư thường có đặc điểm như sau:

  • Quan tâm đến việc thành lập và quản lý một doanh nghiệp;
  • Có động lực để chủ động kiểm soát khoản đầu tư của mình và đưa ra các quyết định hàng ngày đối với dự án;
  • Thường quan tâm đến việc sinh sống trong khu vực nơi mà mình đầu tư.
  • Tập trung tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh này

Tuy nhiên, với hình thức đầu tư vào dự án EB-5 qua Trung Tâm Vùng hay đầu tư vào dự án hỗn hợp, nhà đầu tư thường có xu hướng thụ động hơn và ít quan tâm đến việc quản lý doanh nghiệp. Mặc dù nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án ở bất kỳ thành phố, tiểu bang nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng họ có thể chọn sinh sống hoàn toàn ở một tiểu bang khác. 

Thông thường, nhà đầu tư vẫn sẽ duy trì các doanh nghiệp khác của mình bên ngoài Hoa Kỳ và dành nhiều thời gian để di chuyển ra vào Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, tối đa hóa lợi nhuận nói chung không phải là ưu tiên hàng đầu nữa vì tỷ suất lợi nhuận thường thấp hơn so với đầu tư EB-5 trực tiếp. Mặt khác, các dự án đầu tư từ Trung Tâm Vùng (và một số dự án đầu tư hỗn hợp) thường cung cấp các chiến lược thoái vốn nhanh nhất và an toàn nhất.

Thời gian xét duyệt I-526 đối với các loại hình dự án EB-5

Ưu điểm hiện tại của hình thức đầu tư vào dự án EB-5 trực tiếp là thời gian xử lý I-526 cho thẻ xanh có điều kiện thường nhanh hơn nhiều (thường là 2-6 tháng) vì một số dự án có loại hình kinh doanh đặc biệt, liên quan tới lợi ích quốc gia, do vậy thời gian phê duyệt hồ sơ được ưu tiên. 

Tuy nhiên sau ngày 15/3/2022, dưới luật EB-5 Cải cách và Liêm chính mới, việc xét duyệt ưu tiên cho các hồ sơ đầu tư trực tiếp đã thay đổi yêu cầu, việc ưu tiên xử lý hồ sơ sẽ được phê duyệt kỹ càng hơn. 

Về phía dự án thông qua trung tâm vùng, thời gian xử lý I-526 hiện tại là khoảng 30-36 tháng (đôi khi còn lâu hơn) đối với nhà đầu tư đầu tiên của dự án. Về mặt lý thuyết, nếu USCIS chấp thuận nhà đầu tư đầu tiên trong khung thời gian 30-36 tháng, thì việc phê duyệt các nhà đầu tư còn lại sẽ diễn ra nhanh hơn vì USCIS sẽ chủ yếu tập trung vào hồ sơ nguồn tiền và phương thức chuyển tiền đầu tư của từng nhà đầu tư tiếp theo. Mặc dù không có sự nhất quán về điểm này, nhưng trong các dự án lớn hơn, đây có thể là động lực cho các nhà đầu tư sau.

Thời gian xử lý cho các khoản đầu tư vào các dự án hỗn hợp nằm ở đâu đó giữa hai loại trên. 

Thẩm định một dự án EB-5 cần tập trung vào những yếu tố quan trọng sau đây: 

Nếu nhà đầu tư quyết định chọn một dự án trung tâm vùng để đầu tư  thì có một số vấn đề cần xem xét như sau:

  • Thẩm định các yếu tố để đảm bảo nhận được thẻ xanh 
  • Thẩm định các yếu tố để lấy lại khoản đầu tư

Mặc dù những cân nhắc này chủ yếu áp dụng trong bối cảnh lựa chọn dự án trung tâm vùng, nhưng cũng nên được cân nhắc khi lựa chọn một dự án EB-5 trực tiếp hoặc hỗn hợp. Nhà đầu tư cũng nên tham khảo cảnh báo EB-5 gần đây do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) đưa ra.

Các câu hỏi gợi ý khi tiến hành thẩm định (xin lưu ý rằng danh sách này không đầy đủ mà chỉ bao gồm các gợi ý).

Trung tâm vùng (“RC”) có thực sự được chỉ định bởi USCIS không?

Để tìm câu trả lời, NĐT có thể truy cập trang web của USCIS danh sách các trung tâm vùng được chỉ định phê duyệt (tại đây), tiến hành tìm kiếm trực tuyến các hồ sơ công khai và hỏi luật sư di trú của mình để được tư vấn thêm. 

Tất nhiên cần lưu ý rằng việc trung tâm vùng có được phê duyệt không có nghĩa là USCIS đã phê duyệt dự án (trừ khi đó là một dự án mẫu được phê duyệt). Đồng thời, NĐT hãy hết sức tỉnh táo để hiểu rằng có thể có một số trung tâm vùng muốn quảng cáo tiếp thị “”nhè nhẹ”” trong khi việc chỉ định trung tâm vùng đang chờ xử lý chứ chưa có chỉ định cuối cùng. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là NĐT phải hiểu rằng anh/chị không thể nộp đơn I-526 cho đến khi trung tâm vùng đó chính thức được phê duyệt, hay hồ sơ dự án chưa được nộp vào Sở di trú. 

Lịch sử thành công của Trung tâm vùng?

Tập trung vào tỷ lệ thành công của đơn I-526 (và nếu có, I-829). Mặc dù thành công trong quá khứ không đảm bảo cho thành công trong tương lai, nhưng lịch sử thành công của trung tâm vùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn dự án.

Trung tâm vùng  đã hoạt động được bao lâu và đã huy động cho bao nhiêu dự án?

Nếu trung tâm vùng là thương hiệu mới (chắc chắn không phải là điều xấu), hãy tập trung vào chuyên môn của các người đứng đầu điều hành Trung tâm vùng. 

Lưu ý rằng có rất nhiều Trung tâm vùng EB-5 đang chờ cấp phép hoạt động và đây có thể là  các TTV từ các nhà phát triển dự án đáng tin cậy và thành công ở Hoa Kỳ. Chỉ vì họ chưa quen với huy động vốn EB-5 không có nghĩa là họ mới phát triển dự án. Đồng thời, nếu có một TTV đã hoạt động lâu năm hơn đi nữa thì điều quan trọng là phải xem xét mức độ hoạt động của TTV đó. 

Ví dụ: nếu TTV đã được phê duyệt vào năm 2009 nhưng không thực hiện bất kỳ dự án nào kể từ đó, nhà đầu tư sẽ cần xác định xem TTV có duy trì nghĩa vụ nộp đơn của mình với USCIS hay không, và liệu cơ cấu sở hữu có được giữ nguyên hay không. Sự cân nhắc tương tự cũng nên được dành cho các nhà phát triển dự án EB-5 hỗn hợp. 

Trước khi đầu tư vào một dự án sẽ được xử lý bởi bên thứ ba, nhà đầu tư nên tiến hành thẩm định các cá nhân này.

Xem xét uy tín của nhà phát triển dự án?

Với chương trình EB-5 thì đến cuối cùng, số phận của nhà đầu tư nằm trong tay nhà phát triển dự án. Do đó, nhà đầu tư nên nghiên cứu kinh nghiệm và nền tảng của nhóm/ cá nhân phát triển dự án, đồng thời cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu đỏ nào.

Xem xét danh tiếng và kinh nghiệm của cố vấn và chuyên gia tư vấn pháp lý của dự án?

Hồ sơ pháp lý của dự án góp phần quan trọng vào thành công của hồ sơ EB-5, hồ sơ pháp lý cần tuân thủ yêu cầu của Sở di trú, do vậy nhà đầu tư cần biết đội ngũ cố vấn pháp lý của dự án, kinh nghiệm của cố vấn di trú, cố vấn chứng khoán và nhà kinh tế như thế nào. 

Xác định xem dự án đã được USCIS chấp thuận trước chưa

Sở di trú có thể phê duyệt dự án trước khi nhà đầu tư nộp I-526, tuy nhiên nếu chưa phê duyệt có thể dựa vào tình hình phê duyệt I-526 của các nhà đầu tư trước đó để xác định xem USCIS đã chấp thuận dự án chưa. 

Xác định xem dự án sẽ được phát triển trong Khu vực việc làm mục tiêu ("TEA") hay không?

Điều này sẽ rất quan trọng để xác định xem khoản tiền yêu cầu đầu tư là 1,05 triệu USD hay 800.000 USD. Dự án có thể được phê duyệt nằm trong khu vực tạo việc làm mục tiêu thông qua thư chỉ định bởi Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) hoặc qua các phân tích kinh tế học. 

Xác định cách quỹ EB-5 sẽ được phân bổ cho dự án?

Hầu hết các nhà đầu tư muốn khoản đầu tư vẫn được nằm trong tài khoản bảo chứng cho đến khi đơn I-526 tương ứng của họ được chấp thuận. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phát triển đều cảm thấy mệt mỏi với lựa chọn này vì điều đó có nghĩa là các khoản đóng góp vốn cần thiết để phát triển dự án sẽ không có sẵn trong thời gian chờ phê duyệt. 

Do vậy hầu hết các khoản tiền đầu tư đều được giải ngân vào dự án từ 3-12 tháng kể từ khi chuyển tiền đầu tư. 

Nếu I-526 bị từ chối, tiền sẽ được trả lại cho nhà đầu tư khi nào và như thế nào?

Phí hành chính (thường là $50.000-$60.000 bổ sung trên số tiền đầu tư) có được hoàn trả đầy đủ không? Trong hầu hết các trường hợp, các nhà phát triển sẽ trả lại toàn bộ phần vốn góp và một phần phí hành chính.

Chiến lược hoàn vốn đầu tư?

Đây chắc chắn là một vấn đề quan trọng. Quan trọng nhất, nhà đầu tư nên nhận ra rằng không bao giờ có thể đảm bảo hoàn vốn đầu tư. Nếu một sự bảo đảm như vậy tồn tại trong các tài liệu của dự án, thì đây là một dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm vì phần đóng góp của nhà đầu tư phải duy trì “rủi ro” cho đến khi I-829 của họ được chấp thuận. Có thể có một chiến lược rút lui được đề xuất trong trường hợp dự án thành công, ví dụ: nó được bán cho bên thứ ba hoặc tái cấp vốn bằng vốn chủ sở hữu khác. Nhà đầu tư nên thuê một chuyên gia tài chính để tiến hành phân tích rủi ro kinh doanh cho dự án. 

Tỷ suất lợi nhuận?

Lợi nhuận khi đầu tư vào dự án là bao nhiêu?

Có thặng dư công việc tạo ra từ dự án không?

Mỗi nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án cần phải tạo ra ít nhất 10 việc làm. Con số tạo việc làm càng lớn và vượt quá con số này, nhà đầu tư càng có nhiều đảm bảo rằng yêu cầu tạo việc làm sẽ được đáp ứng. 

Khi nào việc làm tạo ra sẽ được công nhận?

Quy định của chương trình EB-5 yêu cầu tạo việc làm trong vòng 2,5 năm sau khi đơn I-526 được chấp thuận. Ví dụ, nếu dự án tiến hành với một số khoản vốn tài chính bắc cầu, cấu trúc thỏa thuận là rất quan trọng để xác định khung thời gian tạo việc làm cho NĐT EB-5.

Loại hình đầu tư nào đang được thực hiện bằng tiền của nhà đầu tư và các công việc được tạo ra như thế nào?

Nhà đầu tư nên thuê cố vấn di trú để tư vấn về việc liệu phương pháp/ công thức tạo việc làm có được USCIS chấp nhận hay không.

Tỷ lệ vốn EB-5 trong tổng cơ cấu vốn phát triển dự án?

Các nhà đầu tư có xu hướng thích các dự án mà nhà phát triển dự án đang đóng góp đáng kể chính vốn chủ sở hữu dưới dạng nguồn vốn tài trợ cho dự án. Do đó, nếu nguồn vốn chỉ bao gồm vốn EB-5, các nhà đầu tư nên cảnh giác với thỏa thuận này.

Kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy như thế nào?

Một trong những yêu cầu EB-5 cơ bản nhất là kế hoạch kinh doanh phải tuân thủ Sở di trú, hay Sổ Tay chính sách của USCIS về EB-5 mới nhất. Cố vấn di trú của nhà đầu tư sẽ có thể tư vấn về vấn đề này. Tuy nhiên, điều quan trọng là xác định độ tin cậy của dự án.

Cuối cùng, nhà đầu tư phải xác định mức độ chấp nhận rủi ro của mình khi tham gia vào chương trình EB-5 cùng như khả năng thành công khi lựa chọn dự án đầu tư.

Loyalpass tổng hợp


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ