Sở di trú Hoa Kỳ cập nhật lượng visa phân bổ năm 2023 cho các diện việc làm bao gồm diện đầu tư EB-5

2022-10-31 20:01:37
|Share via:
Hạn mức visa hàng năm dựa trên việc làm (diện EB) cho năm tài chính (FY) 2023

Theo cập nhật mới nhất từ Sở di trú Hoa Kỳ USCIS vào ngày 26 tháng 10 năm 2022. Hạn mức visa hàng năm theo diện Việc làm (EB) cho năm tài chính (FY) 2023 sẽ cao hơn so với mức thông thường trước dịch covid, mặc dù thấp hơn so với của năm tài chính 2021 và tài chính 2022. USCIS nỗ lực để đảm bảo sử dụng càng nhiều thị thực cho các diện việc làm hiện có càng tốt trong năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Uớc lượng số visa định cư diện bảo lãnh gia đình và việc làm được Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và Bộ ngoại giao (DOS) sử dụng suốt năm tài chính 2022

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (DOS) đã xác định hạn mức visa thường niên diện việc làm của năm tài chính 2022 là 281,507, nhiều hơn gấp đôi mức thông thường được cấp hàng năm. Lý do là vì số lượng visa diện bảo lãnh gia đình chưa sử dụng hết từ năm tài chính 2021 được phân bổ cho nhóm visa diện việc làm sẵn có của năm tài chính tiếp theo (tức 2022).

Vào cuối năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 30/9/2022, hai cơ quan USCIS và DOS đã sử dụng hết số thị thực định cư diện việc làm này, ngoại trừ 6,396 thị thực EB-5 cho các danh mục dành riêng (visa định cư diện đầu tư tạo việc làm) được Quốc Hội cho phép chuyển sang năm tài chính tiếp theo.

Trong số này, USCIS và Văn phòng điều hành xét duyệt định cư (EOIR) đã phê duyệt hơn 220,000 đơn xin điều chỉnh tình trạng diện việc làm cho các đương đơn đã đang ở Mỹ. (Thông tin cập nhật ngày 26/10/2022).

Ước lượng số visa định cư diện việc làm mà cơ quan USCIS và DOS sẽ sử dụng suốt năm tài chính 2023

DOS Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hiện ước tính hạn mức visa thường niên diện việc làm của năm tài chính 2023 sẽ xấp xỉ 197,000 (thay vì 200,000 visa như DOS đã ước tính trước đó vào tháng 9), trong đó có khoảng gần 57,000 visa diện bảo lãnh gia đình của năm tài chính 2022 không được sử dụng hết được thêm vào hạn mức visa diện việc làm năm tài chính 2023.

Cơ quan USCIS và DOS cam kết sử dụng hết số visa diện việc làm sẵn có của năm tài chính 2023. Cơ quan USCIS sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều bước và chủ động phối hợp với DOS để tối đa hoá việc cấp thị thực. (Thông tin cập nhật ngày 26/10/2022).

Lưu ý: Dữ liệu định cư và nhập tịch của USCIS “Tất cả mẫu đơn và hồ sơ nộp cơ quan USCIS” và “Đơn xin điều chỉnh tình trạng (Form I-485)” được báo cáo hàng quý không cung cấp bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng visa diện việc làm. Các báo cáo hàng quý không bao gồm số lượng visa được cấp bởi DOS, và chúng bao gồm thêm các danh mục việc làm ưu tiên thứ 4 (EB-4) trong mục “khác”.

Báo cáo “Điều chỉnh tình trạng và nhập cư hợp pháp” hàng quý được công bố bởi Văn phòng thống kê nhập cư của Bộ an ninh nội địa bao gồm sự điều chỉnh tình trạng nhưng chủ yếu nắm bắt các trường hợp nhập cảnh định cư tại Hải quan hơn là visa định cư được cấp bởi DOS và dẫn đến kết quả là không phản ánh được sự sử dụng visa cập nhật mới nhất. Cả hai báo cáo đều không được sử dụng để xác định số lượng thị thực định cư được sử dụng trong một quý.

Hạn mức visa diện việc làm được phân bổ như thế nào giữa các danh mục? Những danh mục nào được hưởng lợi từ 57,000 visa diện bảo lãnh gia đình chưa sử dụng?

Theo quy tắc phân bổ của đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ INA 203(b), Quốc hội phân chia tổng hạn mức visa diện việc làm hàng năm giữa năm danh mục việc làm theo một tỷ lệ phần trăm cố định. EB-1, EB-2 và EB-3 đều nhận 28.6% trên tổng hạn mức, EB-4 và EB-5 nhận 7.1% trên tổng hạn mức cho mỗi danh mục.

Theo quy định, các tỷ lệ này sẽ áp dụng cho tổng hạn mức visa việc làm, bao gồm 140,000 visa cộng với visa diện gia đình bảo lãnh chưa dùng của năm trước được phân bổ sang. Nói cách khác, nếu có một lượng visa diện gia đình bảo lãnh chưa dùng của năm trước, thì chúng sẽ được phân bổ dựa trên cùng một tỷ như trên.

Số lượng visa diện gia đình bảo lãnh chưa sử dụng sẽ được thêm vào hạn mức visa diện việc làm ngay lập tức tại thời điểm bắt đầu năm tài chính mặc dù DOS đưa ra quyết định cuối cùng về hạn mức hàng năm vào cuối năm. Cơ quan DOS và USCIS đã phối hợp với nhau để thực hiện việc ước tính hợp lý về số lượng visa diện gia đình bảo lãnh chưa sử dụng từ năm tài chính 2022 khi đặt ngày trong bảng tin thị thực tháng 10 năm 2022 (Thông tin cập nhật ngày 26/10/2022).

Xem thêm:

Thẻ xanh theo diện đầu tư EB-5

Từ chối thẻ xanh EB-5: Lý do và cách để nhanh được phê duyệt

Số lượng visa diện gia đình bảo lãnh chưa sử dụng của năm tài chính 2022 được thêm vào hạn mức visa việc làm của năm tài chính 2023 sẽ được phân bổ như thế nào theo giới hạn mỗi quốc gia?

Cũng theo quy tắc phân bổ của đạo luật Nhập cư, số lượng visa diện gia đình bảo lãnh chưa sử dụng của năm tài chính trước được thêm vào tổng hạn mức visa diện việc làm. Theo đó, tổng hạn mức visa diện việc làm khi đó sẽ được chia giữa năm danh mục tạo việc làm khác nhau dựa vào tỷ lệ cố định như được đề cập bên trên.

Tuy nhiên, trong mỗi một danh mục, số lượng visa sẽ tiếp tục được chia theo hạn mức áp dụng của mỗi quốc gia, mỗi quốc gia không quá 7% của tổng số thị thực,  trừ khi có sự áp dụng ngoại lệ đối với các hạn mức quốc gia trong danh mục đó. Số thị thực diện gia đình bảo lãnh chưa sử dụng được thêm vào hạn mức visa diện việc làm trong năm tài chính tiếp theo không được tự động phân bổ cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm nhất bởi vì hạn mức visa mỗi quốc gia vẫn được áp dụng. (Thông tin cập nhật ngày 26/10/2022)

Kết luận

Như vậy năm tài chính 2023: từ 1/10/2022 đến hết 30/9/2023 lượng visa phân bổ cho tổng diện việc làm là 197,000 visa. Theo đó, EB-5 sẽ được phân bổ 7,1% trong số này tương đương 13,984 visa, mỗi quốc gia được phân bổ không quá 7%, tức Việt Nam sẽ nhận được 979 visa cho năm 2023. Trong số này sẽ có 68% tức 666 visa  dành riêng cho các nhà đầu tư trước 15/3/2022, 32% lượng visa này tương đương 313 visa cho các nhà đầu tư EB-5 mới nộp sau ngày 15/3/2022. Ngoài ra, một lượng visa dành riêng chưa sử dụng của năm 2022 là 445 visa sẽ được cộng dồn cho năm 2023. 

Kết quả: năm 2023 số lượng visa dành cho các nhà đầu tư EB-5 (hạn ngạch EB-5) Việt Nam lần lượt:

  • 666 visa (166 gia đình)  dành cho nhà đầu tư EB-5 trước 15/3/2022
  • 758 visa dành cho nhà đầu tư EB-5 mới sau ngày 15/3/2022 trong đó:
    • 474 visa cho dự án nông thôn (119 gia đình)
    • 237 visa cho dự án tỷ lệ thất nghiệp cao (HUA) (60 gia đình)
    • 47 visa cho dự án cơ sở hạ tầng (12 gia đình) 

Note

  • Trung bình 1 nhà đầu tư sẽ có vợ/chồng và hai con (total 4 visa cho 1 đơn EB-5)
  • Visa dành riêng được phân bổ 20% cho dự án nông thôn, 10% cho dự án HUA, và 2% cho dự án cơ sở hạ tầng 

Nguồn USCIS 

Loyalpass Team tổng hợp.


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ