Thường trú nhân bảo lãnh con sang Mỹ: Điều kiện và quy trình 

2024-04-30 19:25:57
|Share via:
Thường trú nhân bảo lãnh con sang Mỹ: Điều kiện và quy trình 

Những người sở hữu thẻ xanh Hoa Kỳ (thường trú nhân) có quyền bảo lãnh con cái sang Mỹ định cư để đoàn tụ gia đình. Để xác định tính đủ điều kiện bảo lãnh con cái sang Mỹ cần xem xét đến tình trạng hôn nhân và độ tuổi của con cái thường trú nhân. 

1. Điều kiện để thường trú nhân bảo lãnh con sang Mỹ

Với tư cách là thường trú nhân, bạn có thể nộp đơn xin bảo lãnh cho một số thành viên trong gia đình nhập cư Hoa Kỳ, bao gồm cả con trai và con gái của bạn. Tuy nhiên, con cái được bảo lãnh của người có thẻ xanh cần thuộc một trong các trường hợp theo quy định dưới đây: 

1.1 Con cái chưa kết hôn và dưới 21 tuổi

Luật pháp Hoa Kỳ cho phép thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa kết hôn và dưới 21 tuổi nhập cư với tư cách thường trú nhân Mỹ. Trường hợp này cũng cho phép cả con của con bạn cùng trong đơn bảo lãnh định cư Mỹ. 

1.2 Con trai, con gái chưa lập gia đình, từ 21 tuổi trở lên

Người có thẻ xanh cũng có thể bảo lãnh bất kỳ con trai và con gái chưa lập gia đình nào trên 21 tuổi cùng sang Mỹ sinh sống và cả con cái của con bạn. Thường trú nhân sẽ không thể bảo lãnh cho bất kỳ người con nào đã kết hôn. 

2. Quy trình nộp đơn bảo lãnh con cái định cư Mỹ

Để có được thẻ xanh cho con cái của thường trú nhân thì sẽ phải thực hiện quy trình bảo lãnh gồm các bước như sau:

  • Nộp mẫu I-130, Đơn bảo lãnh thân nhân người nước ngoài. 
  • Cung cấp bằng chứng về tình trạng của bạn để chứng minh bạn là thường trú nhân hợp pháp.
  • Nộp bằng chứng chứng minh mối quan hệ với bất kỳ con trai và con gái nào đủ điều kiện để xin thẻ xanh như: giấy khai sinh, giấy kết hôn, giấy ly hôn,...
  • Nộp bằng chứng về bất kỳ sự thay đổi tên hợp pháp nào của bạn hoặc con cái của bạn. 

Quy trình nộp đơn bảo lãnh con cái định cư Mỹ

Nếu con cái của thường trú nhân đã ở Hoa Kỳ hợp pháp thì sau khi có số thị thực có thể nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái mẫu I-485 để trở thành thường trú nhân. Trường hợp con cái bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ thì đơn xin bảo lãnh sẽ được gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia NVC và sau đó là quá trình xử lý lãnh sự. 

3. Các tài liệu cần chuẩn bị khi bảo lãnh con cái sang Mỹ

Người có thẻ xanh bảo lãnh con cái sang Mỹ cần cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, bao gồm:

  • Đơn xin bảo lãnh thân nhân nước ngoài, mẫu I-130
  • Bản sao (mặt trước và mặt sau) mẫu I-551 (thẻ xanh ) hoặc;
  • Bản sao hộ chiếu nước ngoài của thường trú nhân có đóng dấu cho thấy bằng chứng tạm trú.
  • Các tài liệu chứng minh việc thay đổi tên hợp pháp như: giấy đăng ký kết hôn, giấy ly hôn, giấy nhận con nuôi, phán quyết của tòa án về việc đổi tên,...
  • Bản sao giấy khai sinh của con trai hoặc con gái trong đơn xin nhập cư. 
  • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn, chứng nhận ly hôn của cha mẹ thường trú nhân (nếu có).

4. Mất bao lâu để có thẻ xanh cho con của thường trú nhân?

Sau khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn xin nhập cư họ sẽ gửi thông báo cho bạn. Tiếp theo bạn có thể tìm "Ngày ưu tiên" - đó là ngày có thể nộp Đơn xin Thẻ xanh. Thông tin "Ngày ưu tiên" hiện tại cho từng danh mục ưu tiên này có trên Bản tin Thị thực do USCIS công bố. 

Thời gian xử lý mất bao lâu để con cái của bạn nhận được Thẻ xanh có thể phụ thuộc vào loại visa ưu tiên. Có thể mất nhiều năm kể từ khi USCIS chấp thuận đơn xin cấp thị thực nhập cư cho đến khi Bộ Ngoại giao cung cấp số thị thực nhập cư. 

5. Con cái thường trú nhân có thể đến Mỹ sinh sống khi đang chờ xử lý đơn xin thị thực không? 

Đối với thường trú nhân đã nộp đơn I-130 cho con mình vào hoặc trước ngày 21 tháng 12 năm 2000, con bạn có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực không định cư  V nếu đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày I-130 đã được nộp. Thị thực V được tạo ra để cho phép các thành viên gia đình được ở cùng nhau trong khi chờ xử lý thị thực nhập cư. 

 


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ