Tóm tắt dữ liệu và hướng dẫn EB-5 mới (Quý 1 năm tài chính 2024, danh sách chờ NVC, bản tin thị thực, Hỏi & Đáp, Kiểm toán Trung tâm vùng, Thanh tra USCIS)

2024-04-11 15:15:36
|Share via:
Tóm tắt dữ liệu và hướng dẫn EB-5 mới (Quý 1 năm tài chính 2024, danh sách chờ NVC, bản tin thị thực, Hỏi & Đáp, Kiểm toán Trung tâm vùng, Thanh tra USCIS)

Trong khi các chuyên gia EB-5 cố gắng hoàn thành các kế hoạch kinh doanh trước khi USCIS tăng phí vào ngày 1 tháng 4, thì chính phủ cũng đã làm việc hiệu quả một cách đáng kể. Bài đăng này tóm tắt lại danh sách “báo cáo” về dữ liệu EB-5 và hướng dẫn EB-5 mới được công bố trong một tháng rưỡi vừa qua. 

USCIS công bố Dữ liệu xử lý quý 1 năm tài chính 2024

Trang Dữ liệu Nhập cư và Quốc tịch USCIS đã được cập nhật vào tháng trước với số liệu thống kê về việc nhận và xét duyệt EB-5 trong Quý 1 năm tài chính 2024 (tháng 10 đến tháng 12 năm 2023). Các dữ liệu đã được cập nhật với các biểu đồ về con số hiệu suất chính thức hàng quý và các biểu đồ dữ liệu hàng tháng được thu thập không chính thức thông qua trang Dữ liệu đã xử lý

Dữ liệu các loại đơn EB-5 được USCIS báo cáo từ Báo cáo dữ liệu quý 1 năm tài chính 2024 (ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023):

Mẫu đơn

Số đơn nhận

Số đơn được chấp thuận

Số đơn bị từ chối

Số đơn đang xử lý

Số đơn tồn động

Thời gian xử lý

I-526 (trước cải cách)

  –  

694

388

1,082

8,539

51.8

I-526

32

– 

  – 

214

N/A

I-526E

581

194

  –

194

2,667

N/A

I-829

87

902

71

973

9,121

49.5

I-956

33

H

D

89

170

10.4

I-956F

64

H

D

19

267

15.2

I-956G

231

–  

– 

292

N/A

I-956H

677

–  

– 

3,799

N/A

I-956K

184

D

D

801

N/A

 

Biên nhận I-526E và I-526 theo quốc gia và danh mục TEA từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, theo phản hồi của USCIS đối với yêu cầu FOIA của AIIA:

 

Trung Quốc

Ấn Độ

Các quốc gia khác trên thế giới

Tổng cộng

Nông thôn

763

174

152

1,089

Khu vực thất nghiệp cao

1,007

389

786

2,182

Khu vực TEA khác

  7

3

  6

16

Không phải vùng TEA

26

21

103

150

Tổng cộng

1,803

587

1,047

3,437

% Tổng cộng

52%

17%

30%

100%

Bảng trên blog của AIIA cũng bao gồm 7 biên nhận từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

USCIS đã đưa ra quyết định về 19 đơn I-956F và phê duyệt 194 đơn I-526E trong Quý 1. Thời gian xử lý I-956F trung bình là 15,2 tháng. Khối lượng xử lý các kiến ​​nghị trước RIA vẫn tăng cao (và thậm chí còn tốt hơn vào năm 2024).

581 đơn I-526E/I-526 khác đã được nhận trong Quý 1, nâng tổng số đơn kiến ​​nghị tích lũy sau RIA lên 3.401 đơn. Sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra khi tất cả những người đó đạt đến giai đoạn cấp thị thực, mang theo vợ/chồng và con cái, xem xét số lượng thị thực dành riêng có sẵn.

Bộ Ngoại Giao phát hành Danh sách chờ tại NVC tính tới tháng 11 năm 2023

Bộ Ngoại giao (DOS) đã công bố danh sách chờ NVC tháng 11 năm 2023, cung cấp thông tin nhanh về số lượng người xin thị thực EB-5 đã đăng ký tại Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2023. Báo cáo cho thấy hơn 33.600 người Trung Quốc, hơn 1.600 người Ấn Độ, 571 người Việt Nam và hơn 4.600 người nộp đơn từ các nước khác trên thế giới đã xếp hàng để được xử lý lãnh sự vào đầu năm tài chính. Số lượng người đủ điều kiện để điều chỉnh trạng thái I-485 vẫn chưa được xác định. 

Bản tin thị thực tháng 5 năm 2024

Tính đến tháng 5 năm 2024, ngày của Bản tin Thị thực trong Biểu đồ A và Biểu đồ B cho EB-5 vẫn giống như DOS ấn định vào đầu tháng 10 năm 2023. Không có gì bất ngờ khi xem xét có bao nhiêu người đủ điều kiện xin thị thực vào những ngày tháng 10 đó. Bản tin thị thực tháng 4 năm 2024 có ghi chú ở cuối: “Các danh mục dựa trên việc làm: Dự kiến ​​sẽ có rất ít hoặc không có chuyển biến nào trong những tháng tới…”

Tình trạng sẵn có của thị thực và cấp thị thực hàng tháng cho đến tháng 2 năm 2024

DOS có 14.169 thị thực EB-5 không được bảo lưu và 8.136 thị thực dành riêng có sẵn để phân phối trong năm tài chính 2024 (bao gồm cả việc chuyển tiếp các thị thực dành riêng chưa sử dụng).  

Thống kê hàng tháng cho thấy trong 5 tháng đầu năm tài chính 2024 (tháng 10 đến tháng 2), DOS đã cấp 3.142 thị thực EB-5 không bảo lưu (bao gồm 1.212 thị thực ở Quảng Châu và 236 ở Mumbai). Đó là tổng số trung bình 786 thị thực/tháng được cấp thông qua lãnh sự quán. Việc cấp thị thực sẽ phải vượt quá mức trung bình 1.181/tháng để tránh lãng phí thị thực không được bảo lưu trong năm nay. Chúng ta cần lắng nghe quan điểm của Carolyn Lee rằng thị thực được chuyển từ các danh mục dành riêng nằm ngoài chu kỳ tái đầu tư thông thường và không bao giờ bị mất đối với EB-1/EB-2 mà phải ở lại với EB-5 cho đến khi được EB-5 sử dụng .

Thị thực không dành riêng đã được cấp thông qua các lãnh sự quán tính đến cuối tháng 2 năm 2024 (Có một số thị thực thông qua điều chỉnh tình trạng). Đây là các mã dành cho thị thực EB-5, như được xác định bởi một bài đăng trên trang Đăng ký Liên bang tháng 7 năm 2023.

Loại Visa

 

Nộp đơn trước 15/03/2022

Nộp đơn từ 15/03/2022 trở về sau

Visa có sẵn cho ứng viên đủ điều kiện

Trung tâm vùng

I5, R5

RU

Trực tiếp

C5, T5

NU

Visa phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn

Trung tâm vùng

 

RR

Trực tiếp

 

NR

Visa phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao

Trung tâm vùng

 

RH

Trực tiếp

 

NH

Visa phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng

Trung tâm vùng

 

RI

Mã Visa EB-5

Cập nhật câu hỏi và câu trả lời về USCIS EB-5

Trang Câu hỏi và Trả lời EB-5 (cập nhật tháng 12 năm 2023) được liên kết với trang Tài nguyên EB-5 đã được cập nhật vào ngày 1 tháng 4 để xóa đề cập đến phí sinh trắc học liên quan đến I-956H và một lần nữa vào ngày 3 tháng 4 để thêm một tiểu mục có tiêu đề “Mẫu kế thừa I-526 Cập nhật số lượng tồn đọng trong tháng.” Tiểu mục mới thông báo ý định của USCIS muốn thêm một điểm dữ liệu khác vào trang Thời gian xử lý của USCIS: “tháng tồn đọng”, được tính bằng lượng tồn đọng I-526 còn lại chia cho số lần hoàn thành trung bình trong sáu tháng qua. Điều này có ý nghĩa, bởi vì điều quan trọng đối với việc dự đoán không phải là việc trước đó mẫu I-526 được xét duyệt trong bao lâu (như được phản ánh trong điểm dữ liệu phân vị thứ 80 đáng lo ngại được báo cáo trên trang USCIS), mà thay vào đó là quá trình xử lý sẽ diễn ra trong bao lâu (điều này ảnh hưởng bởi đơn tồn đọng và khối lượng xét duyệt). Ví dụ: trong tháng 3 năm 2024, thời gian xử lý phân vị thứ 80 là 54,5 tháng trong khi Tháng tồn đọng là khoảng 14 tháng.

Hướng dẫn của USCIS về Kiểm toán Trung tâm vùng

Tuần này USCIS đã tạo một trang web Kiểm toán Trung tâm vùng EB-5 mới  dành cho các trung tâm vùng để tìm hiểu thêm về quy trình kiểm toán, bao gồm vai trò của nhóm kiểm toán, cách chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán và tham gia kiểm toán. Đánh dấu trang kiểm tra để bạn không bị mất vì nó hiện không được liên kết với bất kỳ trang EB-5 chính nào trên trang web USCIS. Trang này bao gồm nhiều chi tiết hữu ích về các tiêu chuẩn và quy trình liên quan đến kiểm toán cũng như Câu hỏi thường gặp dành cho các trung tâm vùng và nhà đầu tư.

Thanh tra CIS xuất bản Ghi chú và Hỏi đáp về chương trình EB-5

Kể từ năm ngoái, Thanh tra viên CIS đã tích cực gặp gỡ nhiều bên liên quan EB-5 và làm việc với USCIS để nhận được câu trả lời cho các câu hỏi và mối quan ngại về EB-5. Thanh tra viên đã tổ chức Buổi trao đổi với USCIS về Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 vào ngày 30 tháng 10 năm 2023 và hiện đã xuất bản bài thuyết trình về sự tham gia cùng với phần Hỏi & Đáp mở rộng về EB-5 trên trang tương tác. Rõ ràng phải mất sáu tháng để chính phủ phê duyệt xuất bản các tài liệu này, và không có gì ngạc nhiên vì chúng giải quyết các vấn đề “nóng” xung quanh việc thực hiện RIA, bao gồm cả chính sách của USCIS trong giai đoạn duy trì đầu tư. Hãy nhớ đọc phần Hỏi & Đáp, trong đó đề cập rộng rãi đến một số điểm chưa được đề cập ở nơi khác và không được đề cập trực tiếp trong cuộc họp.

Nguồn: https://blog.lucidtext.com/

Tác giả: Suzanne Lazicki 

 


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ