Visa dành riêng và cách phân bổ visa cho các nhà đầu tư EB-5

2022-05-28 17:53:51
|Share via:
Visa dành riêng và cách phân bổ visa cho các nhà đầu tư EB-5

Vào ngày 9/9/2022 vừa qua, IIUSA tổ chức Hiệp hội thương mại đầu tư vào Hoa Kỳ đã đưa ra bài viết về dự báo số lượng visa và cách phân bổ visa cho các nhà đầu tư EB-5. Đây là những thông tin quan trọng, ảnh hưởng tới thời gian chờ visa định cư của các nhà đầu tư EB-5 trước đây và nhà đầu tư EB-5 mới, gián tiếp ảnh hưởng tới việc có thẻ xanh và nhận lại khoản tiền đầu tư. 

Những thông tin quan trọng, nổi bật trong bài viết: 

Theo luật EB-5 cải cách và liêm chính năm 2022 (RIA) hiệu lực ngày 15/3/2022 vừa qua, một trong những cải cách của chương trình là Visa Set aside – Visa dành riêng, theo đó lượng visa dành riêng theo luật EB-5 mới phân bổ hàng năm sẽ dành riêng cho các hạng mục: 

  • 20% visa có sẵn cho các dự án nông thôn;
  • 10% cho các dự án TEA, (tỷ lệ thất nghiệp cao) và
  • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Bất kỳ visa dành riêng nào trong số này không được sử dụng sẽ được giữ trong hạng mục đó cho một năm tài chính tiếp theo. Sau năm tài chính thứ hai, bất kỳ thị thực nhập cư chưa sử dụng nào còn lại trong các danh mục dành riêng này sẽ được chuyển sang hạng mục EB-5 không dành riêng. 

Điều này sẽ tác động đến các nhà đầu tư EB-5 mới  và nhà đầu tư EB-5 trước luật RIA như thế nào? 

Hai tác động chính của các điều khoản này là: 

  • 32% visa của EB-5 hàng năm sẽ được dành riêng cho các nhà đầu tư EB-5 mới
  • Giảm số lượng visa dành cho các nhà đầu tư EB-5 trước luật RIA

Sau khi luật được ban hành vào ngày 15/3/2022 đã có những phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với các điều khoản này

Phản hồi của Bộ Ngoại Giao (DOS)

  • Bản tin Visa tháng 5 năm 2022 là phản hồi đầu tiên của DOS đối với RIA. Trong bản tin đã tạo ra các danh mục ưu tiên EB-5 mới , đồng thời cũng có hai loại thị thực “không dành riêng” phân biệt EB-5 của Trung tâm vùng trước RIA (I5 và R5) và EB-5 “trực tiếp” (C5 và T5) và “tất cả các loại khác
  • Bản tin thị thực tiếp theo vào tháng 6 đã kết hợp hai phân loại “không dành riêng” này thành một, bao gồm tất cả các hồ sơ trước luật RIA và bất kỳ đơn xin thị thực nhập cư không dành riêng nào sau RIA

Số lượng Visa EB-5: Thực tế và Dự báo


Giảm phân bổ hàng năm trong tương lai: 

Số lượng visa phân bổ cho các diện việc làm trong đó bao gồm lượng visa cho diện EB-5 (hạn ngạch visa EB-5) toàn thế giới sẽ giảm so với hai năm trước đây 2021 và 2022. 

Table 1: Visa EB-5 phân bổ năm 2022 và dự đoán phân bổ cho từng danh mục năm 2023-2025

Tác động lượng visa phân bổ cho mỗi Quốc gia

Theo quy tắc phân bổ visa EB-5 cho các quốc gia, Việt Nam sẽ không vượt quá 7% lượng visa có sẵn cho toàn thế giới, Dựa trên những thông tin trên, lượng visa phân bổ 2023 cho diện đầu tư EB5 Việt Nam dự kiến: 

Tình trạng tồn đọng hồ sơ ở VN có thể sẽ diễn ra sớm trong những tháng tiếp theo: 

  • Với số lượng visa có sẵn dành cho các nhà đầu tư bao gồm đầu tư qua trung tâm vùng và đầu tư trực tiếp nộp trước luật mới RIA  giảm đi, tình trạng tồn đọng hồ sơ sẽ xảy ra và việc phân bổ visa sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (Bảng tin thị thực sẽ thiết lập ngày ưu tiên)
  • Nếu sở di trú chưa áp dụng việc xử lý hồ sơ I-526 mới (I-526 và I-526E)trong vòng 240 ngày, thì các danh mục visa dành riêng có thể vẫn ở tình trạng visa sẵn sàng cho tới hết năm tài chính 2023

Kết luận và Khuyến nghị về Thị thực dành riêng

Các điều khoản thị thực dành riêng của RIA mở ra một số câu hỏi cho các bên liên quan EB-5. Dưới đây là các khuyến nghị của tác giả liên quan đến thị thực bảo lưu có thể được sử dụng làm điểm thảo luận khi thảo luận về việc thực hiện RIA với USCIS và DOS.

1. DOS nên xem xét lại quyết định không cung cấp số thị thực dành riêng cho các nhà đầu tư nhập cư đã nộp Mẫu I-526 trước RIA đã đầu tư vào các khu vực nông thôn hoặc các khu vực thất nghiệp cao.

2. DOS nên phân bổ các số thị thực dự trữ được chuyển từ năm tài chính trước đó có sẵn để sử dụng trước để cho phép sử dụng tối đa tất cả các số thị thực trong năm tài chính hiện tại. 

3. Nếu không có đủ nhu cầu về số thị thực dự trữ trong năm tài chính hiện tại, DOS nên cung cấp bất kỳ số thị thực dự trữ chuyển tiếp chưa sử dụng nào từ năm tài chính trước đó để sử dụng trong danh mục chưa được bảo lưu trong năm tài chính đó.

4. USCIS nên tiết lộ công khai số lượng hồ sơ của mỗi loại thị thực EB-5 cũng như quốc gia có khả năng điều kiện cho mỗi loại thị thực, do đó, DOS và công chúng có thể biết nhu cầu sớm nhất có thể.

5. DOS nên tiết lộ cùng một thông tin chi “Danh sách chờ đợi hàng năm tại NVC kể từ ngày 1 tháng 11 hàng năm”.

 

Viết bởi: Joseph Barnett | Partner, WR Immigration
Charlie Oppenheim | Cố vấn tư vấn visa & cựu giám đốc kiểm soát phân bổ visa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Lee Li | Giám đốc chính sách và phân tích dữ liệu, IIUSA


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ