Yêu cầu cư trú liên tục và hiện diện vật lý khi Nhập tịch Mỹ 

2024-02-16 13:52:33
|Share via:
Yêu cầu cư trú liên tục và hiện diện vật lý khi Nhập tịch Mỹ 

1. Cư trú liên tục và hiện diện vật lý có giống nhau không?

Các yêu cầu về cư trú liên tục và hiện diện vật lý có thể là điểm gây nhầm lẫn đối với nhiều thường trú nhân (người có thẻ xanh) đang nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ thông qua nhập tịch. Đối với thường trú nhân đã đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ, điều quan trọng là phải hiểu sự vắng mặt của họ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng đủ điều kiện nộp Mẫu N-400, Đơn xin Nhập tịch Hoa Kỳ.

Yêu cầu cư trú liên tục và yêu cầu hiện diện vật lý là những tiêu chí riêng biệt và duy nhất, cả hai đều nhằm thể hiện sự gắn bó của bạn với Hoa Kỳ. Việc dành quá nhiều thời gian ở nước ngoài là dấu hiệu để USCIS cho rằng bạn không hoàn toàn có ý định thường trú tại Hoa Kỳ và cũng có thể không đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ. Các yêu cầu này được đưa ra để giúp đảm bảo rằng Hoa Kỳ chấp nhận những công dân muốn hòa nhập hoàn toàn và trở thành một phần của xã hội Mỹ.

2. Yêu cầu cư trú liên tục là gì và ảnh hưởng đến mẫu N-400 như thế nào?

Cư trú liên tục nghĩa là người nộp đơn đã duy trì cư trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, người nộp đơn xin nhập tịch phải cư trú liên tục ở Mỹ ít nhất 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch và tính đến thời điểm nhập tịch. Có thể rút ngắn là 3 năm đối với thường trú nhân kết hôn với công dân Hoa Kỳ.

Nhập tịch yêu cầu cư trú 5 năm liên tục tại Mỹ

Nhập tịch yêu cầu cư trú 5 năm liên tục tại Mỹ

Các chuyến đi ngắn ngày ra nước ngoài thường không làm gián đoạn yêu cầu cư trú liên tục, nhưng sự vắng mặt dài ngày thì có. Vì mục đích nhập tịch:

 • Chuyến đi nước ngoài dưới 6 tháng sẽ không làm gián đoạn việc cư trú liên tục.
 • Một chuyến đi dài hơn 6 tháng nhưng dưới một năm được cho là sẽ phá vỡ thời gian cư trú liên tục của bạn.
 • Một chuyến đi từ 12 tháng trở lên chắc chắn sẽ phá vỡ yêu cầu cư trú liên tục của bạn.

Theo nguyên tắc chung, thường trú nhân nên tránh mọi chuyến đi nước ngoài từ 6 tháng trở lên. Nếu bạn đi du lịch hơn 6 tháng nhưng dưới một năm, USCIS sẽ tự động cho rằng bạn đã vi phạm yêu cầu cư trú liên tục vì mục đích nhập tịch. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp ngoại lệ đối với một số cá nhân nhất định.

Loại bỏ giả định bạn đã làm gián đoạn thời gian cư trú liên tục

Có thể loại bỏ giả định gián đoạn thời gian cư trú liên tục và nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ. Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng bạn không làm gián đoạn nơi cư trú của mình và tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ ở Hoa Kỳ.  Theo USCIS, bằng chứng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu cho thấy thời gian vắng mặt:

 • Bạn không chấm dứt công việc của mình ở Hoa Kỳ hoặc kiếm được việc làm khi ở nước ngoài;
 • Gia đình ruột thịt của bạn vẫn ở Hoa Kỳ;
 • Bạn có toàn quyền đối với nơi ở tại Hoa Kỳ của mình

Bằng chứng người thân ruột thịt của thường trú nhân vẫn ở Hoa Kỳ

Bằng chứng người thân ruột thịt của thường trú nhân vẫn ở Hoa Kỳ

Nếu bạn vắng mặt hơn sáu tháng và muốn nộp đơn xin nhập tịch, trước tiên hãy tham khảo ý kiến ​​​​luật sư di trú. Chuyên gia pháp lý có thể phân tích chính xác tình huống cụ thể của bạn và tư vấn cho bạn cách tiến hành.

Vắng mặt từ một năm trở lên

Việc vắng mặt ở Hoa Kỳ trong thời gian liên tục từ một năm trở lên (365 ngày trở lên) trong thời gian yêu cầu cư trú liên tục sẽ phá vỡ tính liên tục của việc cư trú. Điều này áp dụng cho dù việc vắng mặt diễn ra trước hay sau khi nộp đơn xin nhập tịch. Giấy phép tái nhập cảnh có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh của bạn tại cảng nhập cảnh sau thời gian vắng mặt dưới hai năm, nhưng nó không bảo đảm quyền cư trú liên tục của bạn. Giả sử sự vắng mặt của bạn dưới hai năm, 364 ngày cuối cùng trong thời gian bạn rời khỏi đất nước sẽ được tính vào yêu cầu cư trú liên tục. Xem "Quy tắc bốn năm và một ngày" bên dưới.

Quy tắc bốn năm một ngày

Nếu bạn bị gián đoạn trong việc cư trú liên tục, bạn không nhất thiết phải tích lũy thêm 5 năm cư trú liên tục trước khi nộp đơn xin nhập tịch. Người nộp đơn được yêu cầu phải thiết lập nơi cư trú liên tục trong ít nhất 5 năm có thể nộp đơn xin nhập tịch sau 4 năm 1 ngày sau khi trở về Hoa Kỳ để tiếp tục thường trú. Người nộp đơn tuân theo yêu cầu cư trú liên tục 3 năm có thể nộp đơn 2 năm 1 ngày sau khi trở về Hoa Kỳ để tiếp tục thường trú. Đây được gọi là quy tắc “bốn năm một ngày”. Tuy nhiên, để sử dụng quy tắc này, bạn cũng phải loại bỏ được giả định về sự gián đoạn trong tính liên tục của việc cư trú. Vì vậy, nhiều luật sư muốn khách hàng của họ đợi 4 năm 6 tháng sau khi trở về từ chuyến đi nước ngoài hơn 1 năm.

Xem thêm: Chứng minh tài chính định cư Mỹ

Xin hẹn phỏng vấn visa sớm

3. Sự hiện diện vật lý là gì và ảnh hưởng đến Mẫu N-400 như thế nào?

Sự hiện diện vật lý có nghĩa là người nộp đơn đã có mặt thực tế tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định trong 5 năm trước đó. Nói chung, bạn phải có 30 tháng hiện diện thực tế ở Hoa Kỳ để đủ điều kiện nhập quốc tịch. Tuy nhiên, yêu cầu này giảm xuống còn 18 tháng hiện diện thực tế nếu bạn nộp Mẫu N-400 dựa trên điều kiện kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Yêu cầu hiện diện vật lý được đặt ra với một nửa thời gian cư trú liên tục.

Mẫu đơn N-400 dựa trên điều kiện kết hôn với công dân Mỹ

Mẫu đơn N-400 dựa trên điều kiện kết hôn với công dân Mỹ

Sự hiện diện vật lý là một yêu cầu tích lũy; vì vậy bạn phải cộng mỗi ngày bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ. Ví dụ: một cá nhân thực hiện chuyến đi 30 ngày và 5 chuyến đi 1 ngày sẽ vắng mặt tổng cộng 35 ngày. Tương tự như vậy, một người thực hiện nhiều chuyến đi ngắn ngày ra nước ngoài cuối cùng sẽ có nguy cơ không đủ điều kiện nhập tịch khi tổng số ngày chiếm gần một nửa thời gian cư trú liên tục cần thiết.

Nếu bạn vắng mặt ở Mỹ quá lâu, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhập quốc tịch. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy ở lại Hoa Kỳ. Sau vài tháng, hãy tính lại thời gian của bạn ở ngoài nước Mỹ. Có những trường hợp ngoại lệ đối với một số cá nhân.

4. Cách xác định nơi cư trú liên tục và hiện diện vật lý

Thời gian làm thường trú nhân của bạn thường bắt đầu từ ngày chính phủ Hoa Kỳ cấp cho bạn tình trạng thường trú nhân. Chính xác hơn, một người được coi là thường trú nhân tại thời điểm USCIS chấp thuận đơn xin điều chỉnh của người nộp đơn hoặc tại thời điểm người nộp đơn nhập cảnh và được nhận vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư. Bạn có thể tìm thấy ngày trên thẻ xanh của mình bên cạnh “Thẻ cư trú kể từ”.

Thời gian trở thành thường trú nhân có trên thẻ xanh

Thời gian trở thành thường trú nhân có trên thẻ xanh

Khi xem xét đơn xin nhập tịch của bạn, viên chức USCIS sẽ đánh giá thời gian cư trú liên tục gần nhất của bạn. Nói cách khác, họ sẽ xem xét khoảng thời gian 5 năm gần nhất đối với người nộp đơn tiêu chuẩn. Đối với các cá nhân nộp đơn theo thời hạn 3 năm sửa đổi khi kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, USCIS sẽ đánh giá khoảng thời gian 3 năm gần nhất.

Xem thêm: Thường trú nhân Mỹ thay đổi chỗ ở cần thông báo USCIS

5. Ngoại lệ đối với yêu cầu cư trú liên tục

Có những điều khoản đặc biệt trong luật miễn trừ các thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, một số khách đi công tác, nhân viên tôn giáo, nhân viên chính phủ và nhà nghiên cứu cho một cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ khỏi các yêu cầu cư trú này. Bạn có thể tính thời gian ở nước ngoài giống như thời gian ở Hoa Kỳ nếu bạn tham gia vào một trong các loại công việc sau:

 • Bạn đã phục vụ trên một con tàu do Hoa Kỳ điều hành hoặc con tàu được đăng ký tại Hoa Kỳ và thuộc sở hữu của công dân Hoa Kỳ hoặc một công ty Hoa Kỳ;
 • Bạn là nhân viên hoặc cá nhân có hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ (bao gồm cả quân đội Hoa Kỳ);
 • Bạn là người thực hiện các chức vụ mục vụ hoặc linh mục cho một giáo phái tôn giáo hoặc một tổ chức liên giáo phái có sự hiện diện hợp lệ tại Hoa Kỳ; hoặc
 • Bạn được tuyển dụng với một trong những công việc sau:
 • Một tổ chức nghiên cứu của Mỹ được Bộ trưởng Tư pháp công nhận;
 • Một công ty hoặc tập đoàn thuộc sở hữu của Hoa Kỳ tham gia vào việc phát triển ngoại thương và thương mại cho Hoa Kỳ; hoặc
 • Một tổ chức quốc tế công cộng mà Hoa Kỳ là Thành viên theo luật hoặc hiệp ước (nếu công việc bắt đầu sau khi bạn trở thành thường trú nhân).

Bạn có thể tiếp tục cư trú liên tục nếu bạn đã có ít nhất 1 năm cư trú liên tục không gián đoạn kể từ khi trở thành thường trú nhân và nhận được Mẫu N-470 (Đơn xin bảo lưu nơi cư trú vì mục đích nhập tịch) đã được phê duyệt tại thời điểm nộp đơn N-400. Xem lại Cẩm nang Chính sách của USCIS để biết thêm thông tin về các sửa đổi và ngoại lệ đối với việc cư trú liên tục và hiện diện vật lý.


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ