CHƯƠNG TRÌNH EB-5

CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Chương trình EB-5 - Định cư Mỹ theo diện Đầu tư


Chương trình định cư diện đầu tư EB-5 được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 với mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm tạo việc làm cho công dân từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Năm 1992, Quốc hội Hoa Kỳ thành lập chương trình thí điểm Trung tâm vùng, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư thông qua Trung tâm vùng được chỉ định bởi Sở di trú Hoa Kỳ, chương trình được gia hạn hàng năm và vào ngày 15/3/2022 Quốc hội chính thức ban hành Luật cải cách và liêm chính EB-5, 2022.

Theo quy định mới nhất về chương trình EB-5, người nộp đơn sẽ đầu tư tối thiểu 800.000 USD vào một doanh nghiệp hoặc dự án mà sau đó tạo ra ít nhất 10 việc làm trên mỗi nhà đầu tư. Thông qua đó, nhà đầu tư cùng với vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được cấp thẻ thường trú nhân Hoa Kỳ.

EB-5 Cải cách &
Liêm chính 2022

Chú trọng bảo vệ lợi ích nhà đầu tư


EB-5 2022 không chỉ thay đổi về số tiền đầu tư, mà còn sở hữu nhiều thay đổi quan trọng với việc ưu tiên xử lý hồ sơ của nhà đầu tư tham gia dự án EB-5 tại các khu vực tạo việc làm trọng điểm ở vùng nông thôn. Quan trọng hơn, việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư được đề cao với sự bổ sung các biện pháp hỗ trợ nếu Trung tâm vùng hoặc doanh nghiệp mới hay dự án kinh doanh tạo việc làm mà nhà đầu tư tham gia ngừng hoạt động hoặc bị rút giấy phép hoạt động. Đạo luật mới cũng áp dụng thêm quy định về tính liêm chính và minh bạch đối với khoản đầu tư EB-5 và các bên liên quan.

Tổng quan luật EB5 Cải cách và liêm chính 2022


Thời hạn uỷ quyền

Ưu tiên xử lý cho khu vực vùng nông thôn

Giữ lại ngày ưu tiên

Giữ lại ngày ưu tiên

Nếu một Trung tâm vùng, Doanh nghiệp nhận vốn EB-5 (NCE) hoặc dự án- doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) bị chấm dứt hoặc từ chối tham gia Chương trình EB-5, thì nhà đầu tư EB-5 có thể giữ lại ngày ưu tiên của mình (và ngăn không cho người thụ hưởng là trẻ em quá tuổi) nếu, trong vòng 180 ngày, NCE của nhà đầu tư liên kết với một Trung tâm vùng đã được phê duyệt khác, hoặc nhà đầu tư thực hiện đầu tư đủ điều kiện vào một NCE mới khác.

Số tiền đầu tư

Nộp hồ sơ đồng thời

Luật bất hồi tố, bảo vệ nhà đầu tư EB5

Visas Dành riêng & Bảo lưu visa

Visas Dành riêng & Bảo lưu visa

Trong số 10.000 visa hàng năm cho diện EB-5, 20% dành cho dự án khu vực nông thôn, 10% dành cho dự án thuộc khu vực đô thị có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% dành cho các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ. Bất kỳ visa nào chưa sử dụng trong năm tài chính sẽ vẫn được phân bổ cho cùng danh mục đó vào năm tiếp theo

Yêu cầu về nguồn vốn

Yêu cầu về nguồn vốn

Nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh nguồn vốn hợp pháp cho vốn EB-5 cộng với bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng để thanh toán chi phí và lệ phí hành chính. Tài liệu bao gồm bất kỳ và tất cả các tờ khai thuế đã nộp trong 7 năm qua. Yêu cầu tương tự đối với khoản tiền được cho tặng / cho vay một cách thiện chí, ngoại trừ các khoản tiền được ngân hàng cho vay.

Thời gian xử lý

Chỉ định vùng TEA và thời hạn vùng TEA

Các khoản đầu tư EB-5 không thể được sử dụng để mua trái phiếu

Các biện pháp liêm chính tăng sự minh bạch và quản lý chặt chẽ Trung tâm vùng, chủ dự án

Các biện pháp liêm chính tăng sự minh bạch và quản lý chặt chẽ Trung tâm vùng, chủ dự án

Đạo luật EB-5 năm 2022 bao gồm một số biện pháp về tính toàn diện của chương trình, bao gồm:

 • Thành lập Quỹ Liêm chính $ 10-20,000 / năm cho mỗi Trung tâm vùng, 1,000 đô la do các nhà đầu tư EB-5 trả, ngoài phí nộp đơn I-526.
 • Các Trung tâm vùng phải nộp mẫu xin phê duyệt dự án trước khi bất kỳ nhà đầu tư nào nộp đơn I-526 cho dự án.
 • Các Trung tâm vùng phải thông báo kịp thời cho USCIS về bất kỳ thay đổi cấu trúc quan trọng nào
 • USCIS phải thực hiện các chuyến thăm địa điểm Trung tâm vùng và dự án 
 • Các Trung tâm vùng phải cung cấp báo cáo hàng năm cho USCIS và các nhà đầu tư của họ theo yêu cầu, hạch toán vốn nhà đầu tư và chứng nhận việc tuân thủ các yêu cầu của chương trình.
 • Các Trung tâm vùng phải chứng nhận rằng họ có các chính sách và thủ tục hợp lý để tuân thủ luật chứng khoán của Hoa Kỳ và bảo vệ chống lại gian lận.
 • DHS phải tiến hành kiểm tra lý lịch đối với một số người của các trung tâm vùng, Doanh nghiệp và dự án  liên quan, đồng thời cấm một số quyền sở hữu và sự tham gia của người nước ngoài vào các trung tâm vùng, dự án liên quan.
 • DHS có thể chấm dứt, bãi nại và áp dụng các hình phạt đối với các trung tâm vùng, dự án có liên quan và những người liên quan có liên quan vì vi phạm các quy định EB-5.
 • Người quảng bá trực tiếp và bên thứ ba, bao gồm các đơn vị tư vấn di trú, được yêu cầu đăng ký với USCIS, chứng nhận việc

Lợi thế ưu việt của chương trình EB-5


Chương trình EB-5 mang lại cho nhà đầu tư những lợi thế mà không một hình thức nhập cư nào có được
 • Diện nhập cư EB-5 là con đường nhanh chóng, chủ động để có thẻ xanh Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư Việt Nam
 • Thông qua chương trình, nhà đầu tư cùng vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi còn độc thân được cấp quyền thường trú tại Hoa Kỳ
 • Với thẻ xanh diện EB-5, nhà đầu tư cùng gia đình có quyền sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên Hoa Kỳ.
 • Con cái của Nhà đầu tư được học tập miễn phí từ cấp 1 lên cấp 3 tại các trường công, có thể theo học các trường đại học ở Hoa Kỳ và có thể đủ điều kiện để được hưởng học phí trong tiểu bang.
 • Chương trình không yêu cầu về trình độ học vấn hoặc ngôn ngữ
 • Nhà đầu tư không cần tài trợ bởi bất kỳ công ty nào
 • Tham gia chương trình EB-5 không ảnh hưởng đến các hình thức tư cách pháp lý hiện hành khác của Hoa Kỳ (tức là H1-B, F1, B1, v.v.)
 • Nhà đầu tư và gia đình được hưởng các phúc lợi xã hội như công dân Hoa Kỳ về chăm sóc y tế, hưu trí, phát triển kinh doanh…
 • Nhà đầu tư đủ điều kiện nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau năm năm

Các bước thực hiện hồ sơ EB-5


Nhập cư theo chương trình EB-5 là con đường an toàn, chủ động để có được tấm thẻ xanh Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một quá trình vài năm với sự thẩm định kỹ càng chứ không đơn thuần như một loại đơn xin nhập cư, đòi hỏi nhà đầu tư phải có tầm nhìn xa và lập kế hoạch cho từng giai đoạn. Loyalpass sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trên mọi giai đoạn cho đến khi khách hàng của mình đạt được mục tiêu an cư tại vùng đất mơ ước.

Các bước thực hiện hồ sơ bao gồm:

 • Đầu tiên, Loyalpass tìm hiểu nhu cầu của nhà đầu tư, đánh giá sự phù hợp của nhà đầu tư với yêu cầu của chương trình EB-5 và tư vấn lộ trình EB-5 phù hợp
 • Loyalpass kết nối nhà đầu tư với luật sư di trú Hoa Kỳ am hiểu và có kinh nghiệm xử lý hồ sơ với tình huống của nhà đầu tư. Phân tích các lợi thế, điểm khắc phục của hồ sơ
 • Loyalpass kết nối nhà đầu tư với luật sư di trú Hoa Kỳ am hiểu và có kinh nghiệm xử lý hồ sơ với tình huống của nhà đầu tư. Phân tích các lợi thế, điểm khắc phục của hồ sơ

Sau khi lựa chọn dự án, luật sư di trú và Loyalpass sẽ phối hợp với nhà đầu tư, tập hợp và chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tiền đầu tư, nhà đầu tư đồng thời huy động nguồn vốn.

 • Nộp đơn I-526: Sau khi nhà đầu tư hoàn tất bước chuyển tiền đầu tư và bổ sung đầy đủ tất cả các giấy tờ cần thiết, luật sư sẽ nộp Đơn I-526E cho USCIS để xử lý. Khoảng hai đến ba tuần sau khi nộp đơn, nhà đầu tư sẽ nhận được biên nhận I-797C (Receipt Notice) từ USCIS xác nhận hồ sơ đã được nộp thành công và ngày Sở di trú nhận được hồ sơ cũng là ngày ưu tiên chính thức của nhà đầu tư (Priority date)
 • Xét duyệt hồ sơ I-526 (từ 12-36 tháng): USCIS mất từ vài tháng đến vài năm để xét duyệt đơn I-526, tùy thuộc vào quá trình xử lý ưu tiên và các yếu tố khác.
 • Nếu nhà đầu tư ở Hoa Kỳ, nhà đầu tư có thể nộp I-485 để chuyển đổi tình trạng ở Hoa Kỳ nếu bảng tin thị thực của Việt Nam ở trạng thái ''current'' (visa có sẵn)

Lưu ý: Yêu cầu của Sở di trú giai đoạn này bao gồm: Nguồn tiền đầu tư có nguồn gốc rõ ràng, chuyển tiền hợp pháp và dự án được phê duyệt thỏa điều kiện thu hút vốn.

Sau khi được Sở Di trú chấp thuận, hồ sơ của nhà đầu tư sẽ được chuyển qua Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để chờ xử lý visa. Nhà đầu tư cần hoàn tất đơn DS-260 và hồ sơ hộ tịch để nộp vào NVC. Sau khi NVC đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra và thông báo hoàn tất hồ sơ, Nhà đầu tư sẽ được cấp ngày phỏng vấn và tiến hành phỏng vấn tại LSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Loyalpass cùng luật sư chuẩn bị hồ sơ cần thiết giúp nhà đầu tư tự tin, thành công trong buổi phỏng vấn.

Sau khi phỏng vấn thành công, nhà đầu tư sẽ nhận được visa định cư có thời hạn 6 tháng, nhà đầu tư nhập cảnh vào Hoa Kỳ và nhận thẻ xanh đầu tiên có thời hạn 2 năm (thẻ xanh có điều kiện). Tới tháng thứ 21 của thẻ xanh có điều kiện, nhà đầu tư sẽ nộp đơn I-829 xoá bỏ điều kiện để chuyển lên thẻ xanh vĩnh viễn.

Lưu ý: Yêu cầu của USCIS giai đoạn này là dự án tạo đủ 10 công việc và tiền đầu tư tiếp tục được duy trì trong hai năm của thẻ xanh có điều kiện.

Khi nhà đầu tư nộp đơn I-829 lên thẻ xanh vĩnh viễn và khoản đầu tư đã tới hạn, nhà đầu tư nhận khoản tiền đầu tư và hành trình EB-5 của nhà đầu tư đã hoàn tất. Sau khi cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ trong bốn năm và chín tháng (bắt đầu từ thời điểm nhà đầu tư nhận được thẻ xanh có điều kiện), nhà đầu tư có đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Bảng chi phí thực hiện chương trình EB-5 dự kiến


Tiền đầu tư chuyển vào tài khoản bảo chứng dự án

$ 800,000

Phí quản lý dự án

$60,000

Phí luật sư và dịch vụ

$ 35,000

Phí hành chính của USCIS

$ 12,500

Một số loại chi phí khác (chuyển tiền, chứng minh nguồn tiền…)

$ 17,500
Tổng chi phí dự kiến $ 925,000

Câu hỏi thường gặp


Đối với một dự án đầu tư trực tiếp, đương đơn EB5 đầu tư vốn vào một doanh nghiệp thương mại mới và tạo ra tối thiểu 10 công việc đủ điều kiện là công việc trực tiếp, toàn thời gian. Công việc trực tiếp được định nghĩa là công việc trong đó nhân viên là nhân viên W-2 của doanh nghiệp thương mại mới. (Tương đương với nhân viên chính thức và có đóng BHXH của Việt Nam).

Hình thức này thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư muốn bắt đầu và vận hành doanh nghiệp của riêng họ ở Hoa Kỳ, bằng cách đầu tư vào một công ty khởi nghiệp hoặc mua vào một doanh nghiệp hiện có. Nhà đầu tư chọn con đường này cần đầu tư vào một hoạt động kinh doanh thay vì các dự án bất động sản.

Điều quan trọng là đối với bất kỳ khoản đầu tư EB-5 nào, công việc cần thiết phải được tạo ra từ kết quả đầu tư. Chính vì thế, đối với những ai lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp và các doanh nghiệp hiện tại, cần phải tìm hiểu thận trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp đó có kế hoạch và triển vọng tạo ra thêm việc làm với khoản đầu tư của mình.

Để đảm bảo hồ sơ của mình được chuẩn bị đúng chuẩn trong quá trình nộp cho Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ - USCIS, nhà đầu tư cần làm việc với luật sư nhập cư giàu kinh nghiệm, đồng thời cần kết nối với người lập kế hoạch kinh doanh và người tư vấn thuế.

Sau 15/3/2022, một dự án đầu tư EB-5 trực tiếp chỉ được phép thu hút vốn của 1 nhà đầu tư EB-5.

Trung tâm Vùng là một tổ chức được USCIS chỉ định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong một khu vực cụ thể bằng cách tài trợ và quản lý các dự án được tài trợ bằng vốn EB-5. So với con đường Đầu tư Trực tiếp EB-5, thường được sử dụng để đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ, các Trung tâm Vùng được sử dụng để gộp vốn đầu tư từ nhiều nhà đầu tư EB-5 để tài trợ cho các dự án lớn hơn, chẳng hạn như phát triển bất động sản thương mại và nhà ở, phát triển khách sạn, dự án cơ sở hạ tầng và cơ sở sản xuất. Hai hình thức EB5 trực tiếp và Trung tâm Vùng có các yêu cầu đầu tư và tạo việc làm đều giống nhau, nhưng cách thức cơ cấu quỹ khác nhau và các dự án Trung tâm Vùng có thể tính cả việc tạo việc làm gián tiếp và trực tiếp.

Khoảng 90-95% vốn EB-5 đã đầu tư đã được đầu tư thông qua các Trung tâm Vùng. Mô hình này phổ biến vì nó cung cấp giải pháp đầu tư chìa khóa trao tay cho các nhà đầu tư như sau:

 • Các nhà đầu tư không cần tham gia trực tiếp vào ngày quản lý hàng hóa của một doanh nghiệp
 • Các dự án có thể tính toán gián tiếp và các công việc trực tiếp
 • Các Trung tâm có nhiệm vụ theo dõi dữ liệu và thống kê liên quan đến việc tạo ra công việc, giúp quá trình chứng minh việc tạo ra công việc ở cuối giai đoạn của quá trình trở nên dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư
 • Hầu hết các dự án của Trung tâm đều nằm trong khu vực tạo ra các mục tiêu và làm điều đó đủ điều kiện nhận đầu tư số tiền thấp hơn

Đầu tư EB-5 là một quy trình phức tạp và cần vài năm để thực hiện việc lựa chọn các chuyên gia sẽ giúp hồ sơ của các nhà đầu tư được thực hiện thuận lợi và thành công. Các đơn vị đồng hành cùng các nhà đầu tư bao gồm:

3.1. Đơn vị tư vấn EB-5:

Cố vấn EB-5 có thể đóng vai trò là người hỗ trợ cho hành trình EB-5 của bạn bằng cách xem xét các nhà cung cấp dịch vụ như luật sư, trung tâm vùng, tham gia vào quá trình thẩm định về các dự án, kết hợp với luật sư chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tiền và làm việc riêng với bạn để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ.

Với tư cách là cố vấn trực tiếp cho hơn một trăm khách hàng và kinh nghiệm quản lý gần 500 nhà đầu tư EB-5 bao gồm tất cả các giai đoạn, Loyalpass tương tác với các Trung tâm Vùng, Đơn vị phát triển dự án, luật sư di trú EB-5 hàng ngày. Loyalpass liên tục tiến hành thẩm định các dự án và đội ngũ luôn nhận thức được những thay đổi trong các chính sách và quy định EB-5.

Là một phần trong các dịch vụ của mình, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị cho các nhà đầu tư về những ưu và nhược điểm của từng dự án. Kết nối các khách hàng làm việc trực tiếp với luật sư di trú, trung tâm vùng và đơn vị chủ dự án trong danh sách các đối tác của mình nhằm đảm bảo đơn xin EB-5 được USCIS chấp thuận một cách thuận lợi, nhanh chóng.

3.2. Luật sư Di trú:

Luật sư di trú của bạn sẽ hỗ trợ lập kế hoạch nhập cư; xây dựng chiến lược nguồn vốn và giúp biên soạn các tài liệu liên quan; và đảm bảo rằng bạn vẫn tuân thủ các quy định về nhập cư. Luật sư di trú của bạn sẽ làm việc với bạn trong suốt quá trình, bắt đầu với đơn I-526 và kết thúc với đơn xin nhập quốc tịch của bạn. Vì quy trình EB-5 bao gồm nhiều bước đan xen nhau, nên điều quan trọng là bạn phải chọn một luật sư có kinh nghiệm với kiến thức chuyên sâu về sự phức tạp của luật EB-5.

3.3. Trung tâm Vùng và đơn vị chủ đầu tư:

Trung tâm Vùng quản lý khoản đầu tư của bạn trong suốt quá trình EB-5. Điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ lưỡng Trung tâm Vùng bằng cách đặt các câu hỏi chuyên sâu về các dự án tiềm năng và hồ sơ theo dõi của Trung tâm Vùng, đồng thời xác thực thông tin với cố vấn và luật sư của chúng tôi. Với tư cách là cố vấn EB-5 của bạn, Loyalpass có thể phân tích và so sánh các Trung tâm Vùng và các dự án được tài trợ của họ để bạn có thể lựa chọn phù hợp nhất cho mục tiêu nhập cư và đầu tư của mình.

Nếu bạn chọn con đường Trực tiếp EB-5, bạn sẽ không làm việc với Trung tâm Vùng và thay vào đó sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bổ sung để hoàn thành một bản kiến nghị toàn diện. Bao gồm các bên sau:

 • Người viết kế hoạch kinh doanh
 • Nhà kinh tế học
 • Luật sư chứng khoán

Bất kể con đường bạn định thực hiện để có được thị thực EB-5, Loyalpass có thể tập hợp một nhóm các chuyên gia phù hợp để hỗ trợ từng trường hợp nhà đầu tư.

Mặc dù các mốc thời gian có thể khác nhau rất nhiều, USCIS hiện đang mất trung bình từ hai đến ba năm để phê duyệt đơn I-526. Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam, thời gian kéo dài hơn do số lượng tồn đọng hồ sơ EB-5. USCIS thường xuyên công bố thông tin cập nhật về thời gian xử lý và hồ sơ thị thực tồn đọng. Liên hệ với chúng tôi để hiểu rõ hơn tiến trình ước tính dựa trên trường hợp cụ thể của bạn.

Thẻ xanh có điều kiện - Conditional Green Card (CGC) được cấp sau khi USCIS chấp thuận đơn I-526 của bạn và bạn đã hoàn thành cuộc phỏng vấn lãnh sự nước sở tại hoặc sau khi bạn được chấp thuận điều chỉnh tình trạng tại Hoa Kỳ. CGC có hiệu lực trong hai năm kể từ khi phát hành và chủ sở hữu được hưởng tất cả các quyền và lợi ích của một thường trú nhân. Sự khác biệt duy nhất giữa thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh là CGC chỉ có hiệu lực trong hai năm. Trong vòng 90 ngày trước khi kết thúc hai năm, bạn cần nộp mẫu I-829 để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh của mình. Ở giai đoạn này, USCIS sẽ kiểm tra xem khoản đầu tư duy trì dưới tình trạng rủi ro ít nhất hai năm hay không và có tối thiểu 10 việc làm được tạo ra từ khoản đầu tư hay không.

Có, những người có thẻ xanh có điều kiện có thể làm mọi thứ mà một thường trú nhân được quyền làm. Không có giới hạn nào ngoài việc nộp đơn I-829 kịp thời trước khi kết thúc hai năm ngày cấp thẻ xanh có điều kiện.

Những người có thẻ xanh có điều kiện có thể nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn bằng cách nộp Mẫu I-829 trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh có điều kiện hết hạn (tức là 21 tháng sau khi nhận được thẻ xanh có điều kiện). Thời gian xử lý mẫu I-829 hiện tại của USCIS là khoảng 3-4 năm. Tuy nhiên, khi nộp đơn I-829 Sở di trú sẽ gia hạn 24 tháng đối với thẻ xanh có điều kiện của mình. Hơn nữa, bạn có thể đến trung tâm dịch vụ USCIS và nhận dấu I-551 được đóng dấu trên hộ chiếu để gia hạn tình trạng thường trú của bạn trong khi chờ USCIS phê duyệt I-829.

Để chuẩn bị cho khoản đầu tư của mình, bạn nên tập trung vào hai khía cạnh quan trọng của quá trình:

Tìm một dự án tốt, uy tín, có thành tích đã được chứng minh để đầu tư vào; và

Tập hợp 800.000 đô la Mỹ (hoặc 1,05 triệu đô la cho các dự án không nằm trong TEA) trước khi đầu tư và đảm bảo nguồn tiền đầu tư của bạn được chứng minh rõ ràng, chính xác. Luật sư di trú của bạn sẽ hỗ trợ việc này.

Theo yêu cầu của chương trình, khoản tiền đầu tư của nhà đầu tư phải "chịu rủi ro". Do đó, không có gì đảm bảo lợi tức đầu tư. Nhưng điều này không có nghĩa là nhà đầu tư EB-5 phải chấp nhận rủi ro không cần thiết. Làm việc với một cố vấn có kinh nghiệm có thể giúp giảm thiểu rủi ro đó.

Những cân nhắc chính để xác định một dự án EB-5 vững chắc bao gồm:

Chi tiết dự án:
Một dự án cần có một kế hoạch kinh doanh chi tiết và đáng tin cậy mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để đánh giá các nguyên tắc cơ bản của dự án.

Uy tín của Trung tâm vùng và Đơn vị chủ dự án:
Các nhà đầu tư nên xem xét uy tín của Trung tâm vùng, các dự án EB-5 đã thành công, tỷ lệ chấp thuận của các nhà đầu tư tham gia dự án và lịch sử hoàn tiền đầu tư. Những thông tin này cũng quan trọng đối với việc xem xét đơn vị chủ dự án.

Nguồn vốn và tiềm lực tài chính:
Khi tiến hành thẩm định, nhà đầu tư nên xem xét tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu: nợ của nhà phát triển để xem liệu họ có đang vay quá mức để tài trợ cho dự án hay không. Lý tưởng nhất, vốn EB-5 nên được kết hợp với cả vốn chủ sở hữu và vốn tài trợ của nhà phát triển để tạo thành một nguồn vốn mạnh cho dự án. Nhà đầu tư nên đặt câu hỏi sau: Liệu dự án có thể tồn tại trong thời kỳ suy thoái và vẫn có khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư 800.000 đô la của họ ở cuối kỳ?

Không bắt buộc phải có luật sư tư vấn, tuy nhiên nhà đầu tư nên làm việc với luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm để đảm bảo quy trình thành công. Các quy định EB-5 quy định rằng nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng rằng các khoản tiền đầu tư vào dự án là có nguồn gốc hợp pháp. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải nộp một bản tường trình chi tiết tuân thủ các quy định về nhập cư và các quyết định về khoản tiền đầu tư. Các luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm sẽ giúp nhà đầu tư tập hợp hồ sơ và lập danh mục nguồn vốn cũng như nộp các tài liệu và các loại đơn thích hợp trong từng bước trong ba bước để trở thành thường trú nhân:

 • Nộp I-526
 • Sau khi phê duyệt I-526, hoàn thành quá trình lãnh sự hoặc điều chỉnh tình trạng; và
 • Nộp đơn I-829 để loại bỏ các điều kiện.

Rủi ro tài chính: Bởi vì các quy định EB-5 yêu cầu vốn đầu tư phải chịu rủi ro, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của mình. Rủi ro này có thể được giảm thiểu với một cố vấn có kinh nghiệm.

Rủi ro về dòng thời gian: Không chỉ nhà đầu tư, mà vợ / chồng và những người phụ thuộc vị thành niên dưới 21 tuổi của họ đều nhận được thẻ xanh thông qua chương trình EB-5. Tuy nhiên, do thời gian xử lý chậm và tình trạng tồn đọng thị thực ở một số quốc gia, những người phụ thuộc như con cái của bạn có thể lớn tuổi dần. Lập kế hoạch với một cố vấn và luật sư di trú sẽ giảm thiểu rủi ro này.

Nhiều Trung tâm Vùng sẽ chỉ cho phép các nhà đầu tư là nhà đầu tư được công nhận. Tại Hoa Kỳ, để được coi là một nhà đầu tư được công nhận, bạn phải có các đặc điểm sau (trước khi đầu tư):

 • Có giá trị tài sản ròng ít nhất 1.000.000 USD, không bao gồm giá trị của nơi ở chính của bạn; HOẶC
 • Có thu nhập ít nhất 200.000 USD mỗi năm trong hai năm gần nhất (hoặc 300.000 USD tổng thu nhập nếu đã kết hôn) và có kỳ vọng hợp lý về cùng mức thu nhập trong năm hiện tại.

Diệni EB-5 nhận được ít nhất 10.000 visa mỗi năm tài chính. Chính phủ đưa ra giới hạn cho mỗi quốc gia đối với thị thực EB-5 để đảm bảo rằng không quốc gia nào nhận được nhiều hơn tỷ lệ của mình. Giới hạn cho mỗi quốc gia được đặt ở mức khoảng bảy phần trăm (7%) của tất cả các thị thực, hoặc ước tính khoảng 700 cho mỗi quốc gia. Bất kỳ thị thực nào không được sử dụng bởi một quốc gia cụ thể đều được chuyển nhượng lại cho các quốc gia có nhu cầu cao hơn.

Trong hai năm gần đây, lượng visa cấp riêng cho EB-5 tăng gần gấp đôi, giúp cho các nhà đầu tư ở quốc gia có lượng tồn đọng hồ sơ như Việt Nam đã giảm bớt thời gian chờ.

Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Con cái - Child Status Protection Act (CSPA) -có thể giúp bảo vệ con cái phụ thuộc của nhà đầu tư khỏi bị quá tuổi để đi cùng hồ sơ. Việc tính toán dựa theo CSPA cho phép tuổi của trẻ em đi cùng được đóng băng trong suốt khoảng thời gian xử lý đơn I-526 của Sở di trú Hoa Kỳ. Ngoài ra, tuổi tiếp tục được bảo vệ theo Đạo luật CSPA nếu nhà đầu tư đóng phí phát hành visa định cư và hoàn tất đơn DS-260 trong vòng 1 năm kể từ ngày visa của quốc gia đó ở tình trạng sẵn sàng

Bạn muốn tìm hiểu về EB-5?

Đội ngũ tư vấn của Loyalpass luôn sẵn sàng để giải đáp thắc mắc và đồng hành xuyên suốt.


Liên hệ

 • Email

  info@eb5loyalpass.com

 • Phone

  0902 698 618

 • Location

  Lầu 9, Toà nhà Đồng Nhân, 90 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM