Visa L-1 là gì?

Visa L-1 là gì?

Visa L-1 là loại thị thực không định cư cho phép các công ty nước ngoài điều chuyển quản lý cấp cao, giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp (L-1A) hoặc lao động có trình độ chuyên môn đặc biệt (L-1B) từ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, văn phòng liên kết ở nước ngoài đến văn phòng của công ty đó tại Hoa Kỳ. Visa này cũng cho phép một công ty nước ngoài mua lại một công ty, cơ sở kinh doanh tại Mỹ đã tồn tại và hoạt động từ một năm trở lên, hoặc công ty nước ngoài chưa có văn phòng tại Hoa Kỳ đưa nhân sự cấp quản lý đến đây để thiết lập cơ sở kinh doanh mới.

L-1 visa là loại thị thực làm việc chuyên nghiệp tạm thời, do đó Công ty ở Hoa Kỳ đóng vai trò là nhà tài trợ (Sponsor), là đương đơn (Petitioner) cho người nhận thị thực L-1 là người thụ hưởng (Beneficiary). Do đó, công ty ở Hoa Kỳ được xem là đương đơn, người nhận thị thực L-1 được xem là người thụ hưởng. Visa L-1 cho phép bạn được sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian lên đến 7 năm đồng thời cung cấp các quyền lợi về nhập cư cho vợ/chồng và con cái của bạn.

Các loại Visa L1


Tuỳ theo đối tượng được cấp visa, Visa L1 được chia làm 2 loại

L-1A - Thị thực dành cho các nhà quản lý và điều hành cấp cao.

Để đáp ứng đủ điều kiện là nhà quản lý hay điều hành cấp cao, Người thụ hưởng visa L-1A cần cung cấp các tài liệu mô tả chi tiết về các nhiệm vụ chứng minh vai trò của mình. Quản lý cấp cao là những người giữ vai trò quản lý một tổ chức, bộ phận hoặc phòng ban chức năng, giám sát và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của tổ chức, có quyền tuyển dụng và sa thải nhân sự. Visa L-1A cấp lần đầu có giá trị 3 năm, được phép gia hạn thêm 2 lần, mỗi lần 2 năm và tổng thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ tối đa là 7 năm.

L-1B: Dành cho các chuyên gia

Định nghĩa chuyên gia là cá nhân có kiến thức chuyên môn cao về sản phẩm/dịch vụ của công ty, hiểu biết thành thạo về nghiên cứu, hệ thống, trang thiết bị, quản lý, thủ tục hoặc các mảng khác mà công ty đang phát triển và ứng dụng vào thị trường quốc tế. Visa L-1B cấp lần đầu có giá trị 3 năm, được phép gia hạn thêm 2 năm và tổng thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ tối đa là 5 năm.

Ưu điểm của Visa L-1


 

 

 

Thời gian xét duyệt nhanh chóng,có thể tùy thuộc vào nơi nộp hồ sơ, trung bình từ 3-6 tháng và có thể nhanh hơn nếu sử dụng gói Xử lý ưu tiên (Premium Processing Program).

 

Lợi thế về thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ

Thị thực L-1A dành cho các chủ doanh nghiệp mua lại công ty có sẵn của Mỹ hoặc các quản lý và điều hành qua Mỹ để làm việc cho chi nhánh, công ty con được cấp lần đầu là 3 năm, gia hạn 2 lần mỗi lần 2 năm. Thị thực L-1A dành cho các chủ doanh nghiệp qua Mỹ với mục đích mở văn phòng mới được cấp lần đầu là 1 năm, gia hạn 2 lần mỗi lần 3 năm.

Thị thực L-1B dành cho những cá nhân có kiến thức chuyên ngành được cấp lần đầu có giá trị 3 năm và có thể được gia hạn tổng cộng 5 năm.

 

Visa dự định kép

Nhiều thị thực không định cư, chẳng hạn như visa du lịch B1/ B2, yêu cầu bạn không được có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ.  Thị thực L-1 là thị thực mục đích kép, cho phép người sở hữu thị thực có thể thay đổi ý định từ cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ thành ý định nhận cư và trở thành thường trú nhân hợp pháp trong tương lai. 

 

Quyền lợi định cư cho cả gia đình:

Cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con (độc thân dưới 21 tuổi) đều đủ điều kiện đi cùng bạn đến Hoa Kỳ với tư cách người phụ thuộc. Vợ/chồng của bạn có thể xin giấy phép lao động để làm việc tại Hoa Kỳ. Con cái có thể theo học tại các trường công lập của Hoa Kỳ và tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến miễn phí.

 

Không có giới hạn đối với số lượng thị thực L1 được cấp hàng năm 

 

Cơ hội trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ:

Sau khi có visa L-1A và hoạt động kinh doanh tại Mỹ được 1 năm, có thể nộp đơn xin thẻ xanh theo diện đầu tư định cư EB1-C. Thẻ xanh được cấp là thẻ xanh vĩnh viễn.

Điều kiện tham gia chương trình Visa L-1


 

 

Có 4 yếu tố quyết định để một cá nhân có thể sở hữu Visa L-1

 

Đủ điều kiện về Quyền sở hữu

Công ty Việt Nam và công ty Mỹ phải có mối liên hệ chặt chẽ, Công ty ở Mỹ phải là Công ty con (Subsidiary), Công ty mẹ (Parent), Công ty liên kết (Affiliate) hoặc Công ty có đồng người sở hữu với công ty ở Việt Nam. 

 

Đủ điều kiện về Người lao động

Cung cấp các tài liệu chứng minh Người lao động đã làm việc toàn thời gian cho công ty ở Việt Nam liên tục ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa L-1 để thực hiện trách nhiệm tương đương tại công ty ở Mỹ. Để đáp ứng đủ điều kiện là nhà quản lý điều hành cấp cao hay nhân sự có kiến thức chuyên môn cao, Người thụ hưởng visa L-1A cần cung cấp các tài liệu mô tả chi tiết chứng minh vai trò, trách nhiệm và đóng góp của mình. 

 

Mua lại một công ty, cơ sở kinh doanh đã có sẵn tại Hoa Kỳ

Chủ Doanh nghiệp tại Việt Nam cũng có thể có quyền sở hữu một công ty, pháp nhân Hoa Kỳ đã tồn tại và hoạt động từ một năm trở lên, từ đó thực hiện quyền kiểm soát và sử dụng chính cơ sở kinh doanh này để thuê người thụ hưởng visa L-1. Đối với trường hợp này, cơ sở kinh doanh tại Hoa Kỳ được mua lại sẽ không được coi là “Văn phòng mới”, do đó visa cấp cho nhân viên L-1 lần đầu sẽ là 3 năm và có thể nộp đơn xin thị thực L-1 ngay sau khi việc mua bán hoàn tất. 

Để đạt đủ điều kiện nộp đơn, công ty Việt Nam và doanh nghiệp Hoa Kỳ được mua lại cần phải thỏa mãn yêu cầu về quyền sở hữu, và có mối liên hệ chặt chẽ giữa hai công ty. Đây là tiêu chí đánh giá rất quan trọng, là trọng tâm chính để xem xét việc công ty tại Hoa Kỳ có đạt đủ điều kiện để trở thành nhà tài trợ cho người thụ hưởng L-1 hay không. Điều quan trọng cốt lõi là cả pháp nhân tại Việt Nam và pháp nhân Hoa Kỳ phải “đang hoạt động” để đủ điều kiện duy trì cho thị thực L-1, tức là cả hai chủ thể đều đang tham gia vào hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, các công ty này không cần tham gia vào cùng một lĩnh vực kinh doanh cũng như không có hạn chế về quy mô. 

Các tài liệu cần cung cấp liên quan đến việc mua quyền sở hữu và kết quả sau khi cơ cấu lại quyền sở hữu như sau:

 • Hợp đồng mua bán, bằng chứng về sự mua bán như chuyển tiền...
 • Các thỏa thuận sửa đổi quyền điều hành
 • Các điều khoản sửa đổi về điều lệ hoạt động
 • Tờ khai thuế phản ảnh cơ cấu quyền sở hữu mới.

 

Mở văn phòng mới tại Hoa Kỳ

Đối với các trường hợp mở văn phòng mới, được định nghĩa là một tổ chức, hoạt động ở Mỹ dưới một năm qua hình thức là công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên kết hoặc công ty con, điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp đó phải hoạt động với một kế hoạch kinh doanh và chiến lược được đưa ra từ trước. Văn phòng mới ban đầu được phê duyệt trong thời hạn một năm và xem xét yêu cầu gia hạn tại thời điểm cuối năm đầu tiên sau khi công ty lập kế hoạch tăng cường hoạt động tại Hoa Kỳ. Trong năm đầu tiên, người thụ hưởng visa L-1 bắt buộc phải trực tiếp tham gia các ngay từ giai đoạn bắt đầu kinh doanh, quản lý hàng ngày, tuyển dụng nhân sự và các hoạt động mở rộng công ty.

Nếu người thụ hưởng visa L-1 đến Hoa Kỳ với tư cách là người quản lý hoặc điều hành để mở hoặc làm việc tại một cơ sở kinh doanh mới, Đương đơn L-1 (Sponsor) phải nộp bằng chứng rằng:

 • Đã đảm bảo đủ mặt bằng vật chất để đặt trụ sở mới. Ví dụ như các hợp đồng thuê hoặc chứng thư và hình ảnh của doanh nghiệp;
 • Người thụ hưởng đã làm việc một năm liên tục trong ba năm trước khi nộp đơn yêu cầu với tư cách là người điều hành hoặc quản lý và rằng công việc được đề xuất liên quan đến quyền điều hành hoặc quản lý qua hoạt động mới;
 • Kế hoạch kinh doanh tại Hoa Kỳ, trong vòng một năm kể từ khi đơn xin thị thực L-1 được chấp thuận, bao gồm vị trí điều hành hoặc quản lý như định nghĩa nêu trên và mô tả chi tiết phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức và các mục tiêu tài chính. 

Quy trình thực hiện Visa L-1


1

GIAI ĐOẠN 1:

 1. Công ty tại Việt Nam và Mỹ chuẩn bị giấy tờ theo hướng dẫn của Luật sư, đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn tất hồ sơ liên quan.
 2. Người thụ hưởng visa L-1 điền đơn I-129.
 3. Luật sư hoàn tất xem xét, đánh giá hồ sơ của đương đơn và người thụ hưởng sau đó nộp vào Sở di trú.
 4. Bổ sung RFE nếu có
 5. Nhận chấp thuận và thực hiện quy trình lãnh sự và nhận visa tại Lãnh sự quán.
1

GIAI ĐOẠN 2:

Lên kế hoạch gia hạn visa L-1 và nộp đơn xin thẻ xanh theo diện EB-1C vào thời điểm cuối năm thứ nhất.

3

GIAI ĐOẠN 3:

Đương đơn nộp đơn I-140 hoặc đơn I-485 để được xét phỏng vấn cấp thẻ xanh Mỹ

Hồ sơ cần cung cấp khi thực hiện Visa L-1


CÔNG TY TẠI VN

Giấy phép đăng ký công ty, điều lệ, thỏa thuận hoạt động

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 5 năm gần nhất

Sơ đồ tổ chức hành chính, cơ cấu nhân sự của công ty

Các tài liệu quảng cáo liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty

CÔNG TY TẠI MỸ

Giấy phép đăng ký công ty, điều lệ, thỏa thuận hoạt động

Bằng chứng về sự liên quan giữa công ty VN và Mỹ: bằng chứng góp vốn, mua cổ phần

Kế hoạch kinh doanh (Trong trường hợp mở văn phòng mới tại Mỹ)

Các giấy tờ chứng minh hoạt động: HĐ thuê văn phòng, sao kê tài khoản công ty, Hợp đồng vay vốn, HĐ giao dịch kinh doanh, các tài liệu quảng cáo, marketing

Sơ đồ tổ chức hành chính, cơ cấu nhân sự của công ty

NGƯỜI THỤ HƯỞNG VISA L-1

 • Sơ lược tóm tắt kỹ năng, quá trình làm việc (Resume)
 • Các chứng chỉ, bằng cấp học vấn
 • Hồ sơ cá nhân bao gồm Hộ chiếu của người thụ hưởng và người phụ thuộc, Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh
 • Hợp đồng lao động thể hiện rõ chức vụ, công việc và mức lương chi trả
 • Báo cáo các thành tựu, dự án trực tiếp thực hiên, doanh thu đạt được.
 • Sơ đồ tổ chức thể hiện vai trò trách nhiệm của đương đơn tại công ty ở Việt Nam và Mỹ

Chi phí thực hiện Visa L-1


Các khoản phí cần thiết để thực hiện Visa L-1

Loại phí Phí
Chi phí đầu tư Tùy thuộc vào tính chất & quy mô doanh nghiệp, liên hệ Loyalpass để được tư vấn
Chi phí luật sư Liên hệ Loyalpass để được tư vấn
Chi phí hành chính Từ 2000 USD

Tư vấn Visa L-1 và các chương trình định cư Mỹ cho nhà đầu tư Việt Nam


Visa L-1 mở ra con đường đến sinh sống và làm việc, mở rộng kinh doanh tại Mỹ nhanh chóng cho các doanh nhân, nhà đầu tư Việt Nam. Đây có thể là bước đệm quan trọng để chuyển đổi sang các diện Visa khác để lấy thẻ xanh vĩnh viễn. Loyalpass cung cấp dịch vụ tư vấn di trú Mỹ hiệu quả, trọn vẹn và trách nhiệm với đội ngũ cố vấn dày dạn kinh nghiệm trong ngành cùng mạng lưới đối tác uy tín tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không chỉ hướng tới một bộ hồ sơ hoàn hảo, mà còn cung cấp những giải pháp an toàn và phù hợp cho từng nhà đầu tư.

Liên hệ tư vấn Visa L-1 ngay!
Liên hệ
Liên hệ tư vấn Visa L-1 ngay!
Liên hệ

Bạn muốn tìm hiểu về EB-5?

Đội ngũ tư vấn của Loyalpass luôn sẵn sàng để giải đáp thắc mắc và đồng hành xuyên suốt.


Liên hệ

 • Email

  info@eb5loyalpass.com

 • Phone

  0902 698 618

 • Location

  Lầu 9, Toà nhà Đồng Nhân, 90 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM