Cơ chế vận hành hệ thống kiểm soát cấp thị thực nhập cư Hoa Kỳ

2022-11-30 16:21:26
|Share via:
Cơ chế vận hành hệ thống kiểm soát cấp thị thực nhập cư Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm quản lý và tuân thủ các điều khoản của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) liên quan đến các giới hạn về số lượng đối với việc cấp thị thực nhập cư. 
 
Trong bài viết này giải thích hoạt động của hệ thống phân bổ và kiểm soát số lượng người nhập cư, liên quan tới việc sắp xếp lịch phỏng vấn định cư vào Hoa kỳ như thế nào?

 
Cách thức hoạt động của hệ thống


Vào đầu mỗi tháng, Văn phòng Thị thực (VO- Visa office) nhận được báo cáo từ mỗi cơ quan lãnh sự liệt kê tổng số người xin thị thực nhập cư đã đủ điều kiện về mặt giấy tờ (Documentarily Qualifie, DQ) tức hoàn tất NVC trong các diện có giới hạn về số lượng. 
Sau đó số người xin thị thực này sẽ được phân loại theo:

  • Tính thị thực phân bổ cho quốc gia khác
  • Được ưu tiên
  • Ngày ưu tiên

Trong tuần đầu tiên của mỗi tháng, số lượng hồ sơ đủ điều kiện về mặt giấy tờ này sẽ được lên danh sách. Văn phòng Visa VO sẽ chia theo ưu tiên và các giới hạn của các quốc gia do luật Nhập cư và Quốc tịch chỉ định. Tổng số người nộp đơn đủ điều kiện về mặt giấy tờ đã được báo cáo cho VO, được cân đối với số lượng visa có sẵn có thể phân bổ hàng tháng.


Phân bổ theo Ngày tưu tiên


Nếu có đủ số lượng visa cung cấp trong một diện cụ thể để đáp ứng tất cả nhu cầu đủ điều kiện về mặt giấy tờ được báo cáo, thì danh mục đó được coi là "Hiện tại". Ví dụ: Nếu mục tiêu phân bổ hàng tháng là 3.000 và chúng tôi chỉ có nhu cầu đối với 1.000 người đăng ký thì danh mục có thể là "Hiện tại", lúc này những người nộp đơn đủ điều kiện về mặt giấy tờ được báo cáo sẽ được phân bổ thị thực. 
 
Bất cứ khi nào tổng số người nộp đơn đủ điều kiện về mặt giấy tờ trong một danh mục vượt quá số lượng cung cấp có sẵn để phân bổ cho tháng cụ thể, thì danh mục đó được coi là "đăng ký vượt mức" và VO sẽ thiết lập ngày giới hạn để xử lý các hồ sơ theo thứ tự nộp trước phân bổ trước
 
Ngày giới hạn là ngày ưu tiên (ngày nộp hồ sơ định cư) của người nộp đơn đủ điều kiện về mặt giấy tờ đầu tiên không thể được cung cấp số thị thực. Ví dụ: Nếu mục tiêu hàng tháng là 3.000 và có nhu cầu cho 8.000 người đăng ký, thì VO sẽ  thiết lập ngày giới hạn để chỉ phân bổ 3.000 số. Trong trường hợp này, ngày giới hạn sẽ là ngày ưu tiên của người nộp đơn thứ 3.001. Chỉ những người có ngày ưu tiên sớm hơn ngày giới hạn mới được cấp số thị thực. 
 
Ngày giới hạn là ngày 1, 8, 15 và 22 của tháng, vì các văn phòng visa yêu cầu các số dưới những ngày này. 
 
VO cố gắng thiết lập các ngày giới hạn cho tháng tiếp theo vào hoặc khoảng ngày 8 hàng tháng. Ngày tháng ngay lập tức được chuyển đến các cơ quan lãnh sự và Dịch vụ Di trú và Nhập tịch (CIS), đồng thời cũng được công bố trên Bản tin Thị thực và trực tuyến tại trang web của Bộ Ngoại Giao(www.travel.state.gov).
 
Các đợt cấp thị thực để sử dụng trong tháng đó được chuyển đến các cơ quan lãnh sự. Dịch vụ Di trú và Nhập tịch chỉ yêu cầu phân bổ thị thực cho các hồ chuyển đổi tình trạng khi tất cả các quá trình xử lý hồ sơ khác đã được hoàn thành

Xem thêm: Chọn dự án đầu tư EB-5 an toàn


Phân bổ theo trường hợp được ưu tiên (đặc biệt)


Việc phân bổ thị thực cho các Đại sứ/lãnh sự với các ngoài thông lệ hàng tháng có thể xảy ra trong các trường hợp khẩn cấp hoặc ngoại lệ, nhưng trường hợp này xảy ra khi có yêu cầu của văn phòng xử lý hồ sơ. Lưu ý rằng nếu xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, VO chỉ có thể thực hiện các yêu cầu đặc biệt đối với các số bổ sung nếu ngày ưu tiên của người nộp đơn sớm hơn ngày giới hạn. 

Tính thị thực phân bổ cho quốc gia khác


Thông thường, một người nhập cư khi được cấp thị thực sẽ được tính vào quốc gia nơi ngừời nộp đơn sinh ra.  Trong trường hợp quốc gia mà người nộp đơn có tình trạng tồn đọng hồ sơ, Theo luật nhập cư và quốc tịch, thay vì xét theo lượng visa phân bổ cho quốc gia đó, thì có thể tính visa cho quốc gia mà vợ/chồng đương đơn sinh ra nếu việc này có lợi hơn cho người nộp đơn.  Các trường hợp ngoại lệ cũng có thể áp dụng nếu đương trẻ em chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi, để tránh tình trạng chia cắt trong gia đình. 

Xem thêm: Các loại hình đầu tư EB-5
 
Ví dụ: Đương đơn nơi sinh là Việt Nam, nơi có tình trạng tồn đọng hồ sơ, vợ/chồng đương đơn sinh ra ở Nhật Bản nơi không có tình trạng tồn đọng hồ sơ, đương đơn sẽ được nhận thị thực theo quốc gia Nhật Bản. 
Một số Thông tin cơ bản về hệ thống và một số hiểu lầm thường gặp

  • Đối với những người nộp đơn đủ điều kiện về mặt giấy tờ, không phải mọi đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày giới hạn hiện hành đều được xử lý để xin cấp thị thực. Số thị thực sẽ được phân bổ cho tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện về mặt giấy tờ với ngày ưu tiên trước ngày giới hạn, miễn là trường hợp đó đã được báo cáo cho VO kịp thời để được đưa vào tính toán số lượng thị thực sẵn có hàng tháng.
  • Việc lãnh sự nước ngoài không nhận được số thị thực có thể có nghĩa là yêu cầu không được gửi đi kịp thời để đến VO trong chu kỳ phân bổ hàng tháng hoặc thông tin về yêu cầu không đầy đủ hoặc không chính xác (ví dụ: ngày ưu tiên không chính xác).
  • Không phải tất cả số lượng được phân bổ đều thực sự được sử dụng để cấp thị thực; một số được trả lại cho VO và được tái hợp nhất vào nhóm số có sẵn để phân bổ sau này trong năm tài chính. Tỷ lệ trả lại của các số không sử dụng có thể dao động từ tháng này sang tháng khác, giống như nhu cầu có thể dao động.

Loyalpass tổng hợp.

Nguồn travel.state.gov 

 


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ