5 Lựa Chọn Cho Các Nhà Đầu Tư Nhập Cư Sau Khi (Hoặc Trước Khi) Đơn Xoá Bỏ Điều Kiện I-829 Bị Từ Chối

2023-11-28 17:52:27
|Share via:
5 Lựa Chọn Cho Các Nhà Đầu Tư Nhập Cư Sau Khi (Hoặc Trước Khi) Đơn Xoá Bỏ Điều Kiện I-829 Bị Từ Chối

Khi tham gia chương trình EB-5, mục tiêu cuối cùng của nhà đầu tư là có được thẻ xanh vĩnh viễn thông qua đơn I-829, đơn Xoá bỏ điều kiện được chấp thuận. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 vẫn đang ở mức cao hơn 90%, vẫn còn tồn tại một số trường hợp đơn I-829 bị từ chối. 

Lý do phổ biến khiến đơn I-829, đơn xin xóa bỏ điều kiện của nhà đầu tư EB-5 để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn bị từ chối là do công việc trong dự án không được tạo ra. Tuy nhiên, việc từ chối cũng có thể xảy ra với các lý do liên quan tới nguồn tiền, chuyển tiền, gian lận hoặc trình bày sai. 

Việc từ chối I-829 là một bước lùi lớn đối với các nhà đầu tư EB-5 vì nhà đầu tư và gia đình thường đã định cư ở Mỹ trong nhiều năm. Tuy nhiên, việc từ chối hồ sơ I-829 như vậy không phải là kết thúc tất cả mà là thời điểm để vạch ra một lộ trình mới để trở thành thường trú nhân toàn diện. 

Có một số lựa chọn khả thi cho các nhà đầu tư EB-5 sau khi đơn I-829 bị từ chối, bao gồm các yêu cầu xem xét lại quyết định từ chối với Sở di trú hoặc đưa sự việc lên toà án Liên bang để phân xử. Ngoài ra, nhà đầu tư EB-5 cũng có thể nộp hồ sơ EB-5 mới dựa trên khoản đầu tư mới. Hơn nữa, trong trường hợp có thiếu sót rõ ràng điều kiện để được chấp thuận đơn I-829, chúng tôi khuyên nhà đầu tư không nên nộp đơn I-829, hãy từ bỏ tình trạng có điều kiện và theo đuổi các lựa chọn khác. Đôi khi những phương án khác có thể có hiệu quả, chẳng hạn như O-1 (diện tài năng) hoặc H-1B (Diện việc làm trong những ngành nghề đặc biệt) 

Những nhà đầu tư có đơn I-829 bị từ chối hoặc có thiếu sót các điều kiện để được phê duyệt có nhiều lựa chọn khác nhau và nên xem xét tất cả các chiến lược khả thi. Bài viết này đưa ra những gợi ý các lựa chọn và nêu bật những ưu nhược của các phương án mà các nhà đầu tư EB-5 sẽ gặp phải trong các phương án lựa chọn.

Hiểu rõ hệ quả pháp lý của việc từ chối I-829

Khác với các giai đoạn khác, khi bị từ chối đơn I-829 nhà đầu tư sẽ không có quyền khiếu nại lên Văn phòng Kháng cáo AAO của Sở di trú, Các nhà đầu tư có thể lựa chọn: Yêu cầu USCIS xem xét lại một lần nữa quyết định từ chối bằng cách nộp đơn I-290B lên AAO, hoặc có thể kháng cáo lên toà án liên bang, việc kháng cáo lên tòa án Liên bang có thể dẫn đến việc yêu cầu trình diện, 

Khi các lựa chọn này vẫn chưa thể thay đổi quyết định của Sở di trú. Vụ việc sẽ được đưa lên Toà án di trú, nơi thực hiện quá trình cuối cùng - trục xuất, nhà đầu tư có thể yêu cầu xem xét phúc tra hoặc xem xét lại việc từ chối trong quá trình trục xuất, tuy nhiên việc này phải do USCIS hoặc ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) khởi xướng và có thể mất nhiều năm. 

Tình trạng thường trú hợp pháp có điều kiện của Người nộp đơn I-829 và Người phụ thuộc khi hồ sơ bị từ chối

Nhà đầu tư và những thành viên phụ thuộc vẫn có quyền giữ quyền lợi thường trú nhân của mình cho đến khi có lệnh cuối cùng yêu cầu họ rời khỏi Hoa Kỳ bởi Thẩm Phán Nhập cư hoặc khi Ủy ban Khiếu nại Nhập cư ban hành quyết định cuối cùng sau khi nhà đầu tư và thành viên phụ thuộc đã kháng cáo quyết định của Thẩm phán nhập cư. 

Trong Cẩm nang Chính sách của USCIS nêu rõ rằng nhà đầu tư có đơn I-829 bị từ chối có thể yêu cầu xem xét lại việc từ chối trong quá trình thực hiện thủ tục trục xuất. Theo quy trình tiêu chuẩn, Sở di trú vẫn tiếp tục cấp dấu mộc I-551 (dấu I-551 chứng minh một người đang là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ), cho đến khi có lệnh trục xuất cuối cùng được ban hành. Lệnh trục xuất là quyết định hành chính cuối cùng khi nhà đầu tư quyết định không kháng cáo hoặc, nếu kháng cáo và bị Hội đồng Kháng cáo Di trú bác bỏ.

Thật không may, Cẩm nang Chính sách của USCIS không nhất quán với các quy định của Bộ An ninh Nội địa DHS, quy định của DHS nêu ra rằng tình trạng thường trú sẽ bị chấm dứt khi I-829 bị từ chối. Theo mục 8 CFR § 216.6(d)(2) nêu rằng: 

Nếu sau khi xem xét ban đầu hoặc sau cuộc phỏng vấn, USCIS từ chối đơn I-829, USCIS sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về quyết định và (các) lý do dẫn đến quyết định đó, đồng thời sẽ đưa ra thông báo trình diện. Tình trạng thường trú hợp pháp của nhà đầu tư và của vợ/chồng và con cái của họ sẽ chấm dứt kể từ ngày có quyết định bằng văn bản của USCIS. Nhà đầu tư cũng sẽ được hướng dẫn nộp lại Thẻ thường trú do USCIS cấp trước đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể yêu cầu xem xét lại quyết định trong thủ tục trục xuất. Trong quá trình tố tụng, trách nhiệm thuộc về USCIS trong việc cung cấp bằng chứng cho thấy các sự kiện và thông tin trong đơn I-829 xoá bỏ điều kiện của nhà đầu tư là không đúng sự thật và đơn đã bị từ chối một cách hợp lý.

Điều này đã gây rắc rối cho một số đơn I-829 bị từ chối, bao gồm các vấn đề với Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ khi tái nhập cảnh, ngay cả khi người đó có dấu mộc I-551 hợp lệ. 

Theo tư vấn của các hãng luật di trú, các nhà đầu tư và người phụ thuộc nên có những lá thư giải trình chuẩn bị trước từ luật sư về tình trạng hồ sơ của mình (giải thích về việc hiện tại nhà đầu tư và người phụ thuộc đang trong quá trình xem xét lại hay đang trong quá trình trục xuất để tránh rắc rối trong quá trình đi lại tại Hải Quan, hay đối với các cơ quan hành chính khác).

Xem thêm: Chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn định cư Mỹ 

Tình trạng thường trú bất hợp pháp

Thủ tục trục xuất bắt đầu khi Bộ An ninh Nội địa nộp Thông báo trình diện cho tòa án di trú sau khi đã gửi thông báo cho nhà đầu tư. Mặc dù các quy định về I-829 yêu cầu USCIS cấp Thông báo trình diện khi đơn I-829 bị từ chối, USCIS đã không tuân thủ nhất quán điều này, do số lượng hồ sơ tồn đọng ngày càng lớn trong hệ thống tòa án di trú. Kết quả là USCIS có thể mất nhiều năm để ban hành Thông báo trình diện nhằm bắt đầu thủ tục trục xuất và thêm nhiều năm nữa để lên lịch điều trần. 

Điều này khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng lấp lửng và có thể gây ra các vấn đề về tình trạng cư trú bất hợp pháp. May mắn thay, chính sách hiện tại của USCIS cho phép kéo dài tình trạng cư trú có điều kiện của người nộp đơn I-829 và những người phụ thuộc đi kèm bằng cách cấp dấu mộc I-551 tạm thời trên Hộ chiếu cho đến khi có phán quyết trục xuất cuối cùng. 

Những dấu mộc I-551 này đóng vai trò là bằng chứng về tình trạng cư trú có điều kiện được tiếp tục của nhà đầu tư, từ đó giảm thiểu tác hại cho nhà đầu tư và người phụ thuộc liên quan đến việc tích lũy sự hiện diện bất hợp pháp. Người nộp đơn I-829 và những người phụ thuộc đi kèm sẽ được coi là không tích lũy sự hiện diện bất hợp pháp trừ khi Thẩm phán Di trú xác nhận việc chấm dứt tình trạng thường trú nhân trong quá trình trục xuất.

Lựa chọn đầu tư EB-5 mới hoặc Nộp đơn theo diện việc làm I-140

Nhà đầu tư sau khi có đơn I-829 bị từ chối có thể cân nhắc tới phương án nộp một bộ hồ sơ EB-5 mới, lưu ý bất kỳ khoản đầu tư mới nào cũng phải tuân thủ các quy định trong Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (RIA) tháng 3 năm 2022, bao gồm các yêu cầu mới về tài liệu nguồn tiền, điều này có thể giúp nhà đầu tư có được chiếc thẻ xanh khác. Tuy nhiên, trong tình huống này, nhà đầu tư EB-5 có đơn I-829 đang chờ xử lý trước tiên phải từ bỏ tình trạng thường trú hợp pháp có điều kiện hiện tại để có được trạng thái thẻ xanh có điều kiện mới dựa trên đơn I-526E mới. 

Việc từ bỏ tình trạng thường trú nhân có điều kiện này được thực hiện bằng cách nộp Mẫu I-407 cho USCIS hoặc nộp tại cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. Đối các phương án định cư mới theo diện việc làm (bao gồm EB-5 và các diện việc làm khác), nhà đầu tư có đơn I-829 bị từ chối sẽ có được tình trạng thường trú thông qua việc phỏng vấn lại ở các Lãnh sự Quán Mỹ. Chiến lược phức tạp này phải được thực hiện bởi một luật sư nhập cư có kinh nghiệm.

Xem thêm: Thường trú nhân có được rời khỏi Mỹ quá 1 năm không? Cần lưu ý gì?

6 Trường hợp làm mất tình trạng thường trú nhân Mỹ

Lựa chọn theo diện Gia đình và các lựa chọn khác

Một số người lựa chọn nộp đơn theo diện gia đình, chẳng hạn khi nhà đầu tư và người phụ thuộc đã bị chấm dứt tình trạng thường trú nhân có thể kết hôn với công dân Hoa Kỳ, lúc này họ có thể điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ, Cẩm nang Chính sách của USCIS nêu rõ rằng “. . . thẩm phán di trú không nhất thiết phải xác nhận quyết định của USCIS về việc chấm dứt tình trạng thường trú có điều kiện của người nước ngoài trước khi người nước ngoài có thể nộp đơn xin điều chỉnh mới.” Nếu mối quan hệ gia đình là hợp pháp và thành thật, đồng thời có sẵn thị thực, người nộp đơn có thể điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ. 

Ngoài diện gia đình, còn có lựa chọn nhập cư đặc biệt I-360 dành cho nạn nhân là vợ/chồng/con cái bị ngược đãi, tị nạn hoặc từ chối trục xuất và hủy bỏ trục xuất.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Luật nhập cư rất phức tạp và thay đổi liên tục, đồng thời thông tin được cung cấp có thể không áp dụng cho trường hợp cụ thể của bạn. Bạn không nên dựa vào thông tin này để thay thế cho việc tìm kiếm lời khuyên của luật sư nhập cư hoặc chuyên gia pháp lý có trình độ khác. Nếu bạn có vấn đề về nhập cư, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư, người có thể cung cấp cho bạn lời khuyên pháp lý dựa trên hoàn cảnh cụ thể của bạn.

Nguồn tham khảo chính: 

https://wolfsdorf.com/5-options-for-immigrant-investors-after-or-before-denial-of-removal-of-conditions-form-i-829/

 


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ