Số an sinh xã hội cho người nhập cư Mỹ: Những điều cần biết

2024-05-14 09:23:12
|Share via:
Số an sinh xã hội cho người nhập cư Mỹ: Những điều cần biết

Những người nhập cư Hoa Kỳ với tư cách thường trú nhân sẽ cần yêu cầu số An sinh xã hội trong đơn xin thị thực nhập cư của mình. Ngoài ra, những người lao động nước ngoài cũng cần sử dụng SSN để có thể tìm kiếm việc làm, báo cáo thu nhập với chính phủ và thụ hưởng các lợi ích chính phủ. 

1. Tại sao số an sinh xã hội cần thiết cho người nhập cư?

Số an sinh xã hội ở Hoa Kỳ (SSN) là số gồm 9 chữ số được cấp cho công dân Hoa Kỳ và một số cư dân Hoa Kỳ đủ điều kiện. Chính phủ sử dụng SSN để theo dõi thu nhập và xác định quyền lợi của cư dân. 

Số An sinh xã hội rất quan trọng đối với người nhập cư Hoa Kỳ vì liên quan trực tiếp đến các quyền lợi mà bạn được hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ xác định các khoản trợ cấp nghỉ hưu cho những người lao động lớn tuổi khi bị giảm giờ làm hoặc ngừng làm việc hoàn toàn. Đồng thời, Sở An sinh xã hội cũng chi trả trợ cấp cho người khuyết tật không thể làm việc. 

Trong một số trường hợp, những người đủ điều kiện thụ hưởng các trợ cấp trên qua đời thì vợ/chồng, con cái và người phụ thuộc có thể nhận được khoản trợ cấp này.  

Cơ quan An sinh Xã hội còn làm việc với Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những người từ 65 tuổi trở lên. 

Ngoài ra, những người nhập cư Hoa Kỳ cũng có thể sử dụng số An sinh xã hội cho những công việc khác bao gồm:

 • Tài liệu thuế
 • Tìm kiếm công việc mới
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký khoản vay
 • Hưởng các chương trình phúc lợi xã hội và chính sách khác từ chính phủ Mỹ.

Số an sinh xã hội xác định quyền lợi của cư dân Mỹ

Số an sinh xã hội xác định quyền lợi của cư dân Mỹ

2. Cách đăng ký số an sinh xã hội khi định cư Mỹ

Đối với người nhập cư Hoa Kỳ sẽ có 2 cách để đăng Ký số An sinh xã hội:

 • Nộp đơn xin số An sinh xã hội ở nước sở tại như một phần trong đơn xin thị thực nhập cư Hoa Kỳ. Các trường hợp này hầu như không cần phải đến văn phòng An sinh xã hội tại Hoa Kỳ. Họ sẽ sử dụng những thông tin trong tài liệu xin thị thực của bạn để xử lý SSN. Sau khi nhập cư vào Hoa Kỳ, bạn có thể nhận được thẻ SSN sau khoảng 3 tuần. 
 • Nếu bạn đang hiện diện hợp pháp ở Hoa Kỳ, bạn cần liên hệ với văn phòng An sinh xã hội tại địa phương và sau đó đến nộp các tài liệu được yêu cầu bởi cơ quan An sinh xã hội. Bạn sẽ nhận được thẻ SSN khoảng 2 tuần sau khi văn phòng An sinh xã hội xử lý đơn đăng ký của bạn. 

3. Các tài liệu cần nộp cho Sở an sinh xã hội

Để có thể đăng ký số An sinh xã hội, bạn cần cung cấp các tài liệu chứng minh tình trạng thường trú hợp pháp hoặc tình trạng nhập cư được phép làm việc. Bao gồm các giấy tờ nhập cư Hoa Kỳ hiện tại và hộ chiếu nước ngoài. 

 • Hộ chiếu nước ngoài chưa hết hạn.
 • Mẫu I-551, thẻ thường trú hợp pháp, thị thực nhập cư có thể đọc bằng máy.
 • Mẫu I-94, tờ khai nhập cảnh Hoa Kỳ.
 • Mẫu I-766, Văn bản ủy quyền làm việc EAD
 • Mẫu SS-5, Hoàn thành Đơn xin thẻ An sinh xã hội
 • Giấy khai sinh nước ngoài của bạn và người thân gia đình có xin số An sinh xã hội.   

Lưu ý: Tất cả các tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan phát hành.


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ