Chuyển đổi thẻ xanh điều kiện lên thẻ xanh vĩnh viễn cho nhà đầu tư EB-5

2024-05-13 11:09:55
|Share via:
Chuyển đổi thẻ xanh điều kiện lên thẻ xanh vĩnh viễn cho nhà đầu tư EB-5

Thường trú nhân có điều kiện phải thực hiện xóa bỏ điều kiện thẻ xanh trước khi hết hạn nếu muốn duy trì tình trạng thường trú ở Hoa Kỳ. Nếu các điều kiện của thẻ xanh không được loại bỏ, bạn sẽ mất tư cách thường trú nhân và phải rời khỏi Mỹ. Vì vậy, bạn hãy lưu ý đến thời điểm, yêu cầu và thủ tục cần thiết để đảm bảo nộp đơn kịp thời và đúng cách. 

1. Khi nào phải xóa bỏ điều kiện thẻ xanh 2 năm?

Người nhập cư có thể được cấp thẻ xanh có điều kiện nếu nộp hồ sơ theo diện kết hôn hoặc theo diện đầu tư EB-5. Thẻ xanh có điều kiện sẽ có giá trị trong vòng 2 năm và bạn phải nộp đơn yêu cầu xóa bỏ điều kiện thẻ xanh trong thời hạn 90 ngày trước khi thẻ xanh hết hạn. 

Hãy kiểm tra ngày hết hạn thẻ xanh có điều kiện của bạn, ngày này hiển thị ngay dưới “Card Expires”. Sau đó, bạn có thể xác định thời điểm có thể bắt đầu nộp hồ sơ xin xóa bỏ điều kiện thẻ xanh dựa trên ngày hết hạn (90 ngày trước đó). Hoặc bạn có thể sử dụng công cụ tính ngày nộp hồ sơ trên trang web chính thức của Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) tại đây: https://www.uscis.gov/forms/when-to-file-your-petition-to-remove-conditions 

2. Yêu cầu để loại bỏ điều kiện thẻ xanh cho nhà đầu tư EB-5

Nhà đầu tư EB-5 và thành viên phụ thuộc (vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi) được nhập cư vào Hoa Kỳ với tư cách thường trú nhân có điều kiện trong thời gian 2 năm. Tại thời điểm nộp đơn xóa bỏ điều kiện thẻ xanh, bạn phải đáp ứng yêu cầu của USCIS bao gồm:

 • Dự án EB-5 nhà đầu tư tham gia tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ.
 • Khoản tiền đầu tư EB-5 được tiếp tục duy trì trong vòng 2 năm của thẻ xanh có điều kiện (Đối với các hồ sơ nộp trước tháng 15/3/2022)

Nộp đơn xin loại bỏ điều kiện thường trú, nhà đầu tư được chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn có thời hạn 10 năm nếu đáp ứng các điều kiện ở trên. Sau đó, cứ 10 năm bạn phải gia hạn thẻ xanh trước khi hết hạn hoặc có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm thường trú Mỹ. 

3. Thủ tục xóa bỏ điều kiện thẻ xanh của thường trú nhân

Để xóa bỏ điều kiện thẻ xanh theo diện đầu tư EB-5, thường trú nhân phải nộp mẫu I-829 trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn. Đây là bước cuối cùng để nhà đầu tư EB-5 chính thức trở thành thường trú nhân hợp pháp và có cơ hội nhập tịch Mỹ. 

Thường trú nhân được yêu cầu nộp mẫu I-829 cùng các bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đã đáp ứng các yêu cầu để loại bỏ điều kiện thẻ xanh trong chương trình EB-5. Các bằng chứng cụ thể bao gồm: 

Yêu cầu

Bằng chứng 

Nhà đầu tư đã đầu tư hoặc đang tính cực đầu tư số vốn cần thiết 

 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán
 • Các bằng chứng chứng minh khác.

Nhà đầu tư duy trì khoản đầu tư trong suốt 2 năm là thường trú nhân có điều kiện.

 • Sao kê ngân hàng
 • Hóa đơn
 • Biên lai
 • Hợp đồng
 • Giấy phép kinh doanh
 • Tờ khai thuế thu nhập liên bang hoặc tiểu bang
 • Báo cáo thuế hàng quý của liên bang hoặc tiểu bang.

Yêu cầu tạo ra các vị trí công việc toàn thời gian cho những người lao động đủ tiêu chuẩn. 

Công việc trực tiếp tạo ra do đầu tư của nhà đầu tư

 • Hồ sơ bảng lương
 • Tài liệu thuế liên quan
 • Mẫu I-9, xác minh tính đủ điều kiện làm việc

Công việc trực tiếp được duy trì hoặc tạo ra trong một doanh nghiệp gặp khó khăn

 • Hồ sơ bảng lương
 • Chứng từ thuế liên quan
 • Mẫu I-9 cho thấy việc làm tại thời điểm đầu tư và thời điểm nộp đơn xóa bỏ điều kiện thẻ xanh.

Công việc gián tiếp tạo ra do đầu tư dự án Trung tâm vùng

 • Bảng số nhân
 • Nghiên cứu khả thi
 • Phân tích thị trường trong và ngoài nước với hàng hóa/dịch vụ xuất khẩu.
 • Các công cụ dự báo có giá trị kinh tế hoặc thống kê khác. 
 • Kế hoạch kinh doanh toàn diện và phân tích tác động kinh tế. 

Nếu thường trú nhân có điều kiện nộp đơn I-829 muộn nhưng có lý do chính đáng thì có thể nộp đơn muộn kèm theo lời giải thích bằng văn bản tới USCIS, tùy theo quyết định của USCIS mà bạn có thể được miễn trừ việc nộp đơn muộn. 

Sau khi nộp hồ sơ, USCIS sẽ gia hạn tình trạng thường trú có điều kiện của bạn thêm 48 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực thẻ xanh. Thường trú nhân sẽ nhận được biên nhận đã nộp mẫu I-829 và có thể xuất trình biên nhận này với thẻ xanh đã hết hạn để làm bằng chứng cho thấy tình trạng tiếp tục thường trú trong khi hồ sơ vẫn đang được xử lý. Bằng cách này, bạn vẫn được phép làm việc và đi du lịch trong 48 tháng kể từ ngày hết hạn trên thẻ xanh. 


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ