Cuộc hẹn lấy sinh trắc học USCIS: Thời điểm và hướng dẫn chi tiết

2024-06-19 16:07:57
|Share via:
Cuộc hẹn lấy sinh trắc học USCIS: Thời điểm và hướng dẫn chi tiết

Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu thu thập sinh trắc học của những đương đơn xin nhập cư hay xin thẻ xanh. Việc lấy sinh trắc học là bước quan trọng để xác minh danh tính người nộp đơn và đảm bảo an ninh nước Mỹ. USCIS sẽ lên lịch cuộc hẹn sinh trắc học cho mỗi đương đơn và sẽ có những thông báo cụ thể về cuộc hẹn. 

 1. Cuộc hẹn sinh trắc học USCIS là gì?

Cuộc hẹn sinh trắc học là cách USCIS kiểm tra lý lịch của người nộp đơn xin nhập cư hoặc xin nhập tịch Hoa Kỳ. Thu thập sinh trắc học bao gồm dấu vân tay, ảnh và chữ ký điện tử của hầu hết những người nộp đơn và được thực hiện trước khi lên lịch phỏng vấn. 

USCIS thực hiện cuộc hẹn sinh trắc học nhằm xác minh danh tính, tạo các tài liệu cho việc kiểm tra lý lịch hình sự và an ninh quốc gia, đồng thời đảm bảo người nộp đơn có đủ điều kiện để nhận được quyền lợi mong muốn hay không. 

2. Thời điểm cần thực hiện cuộc hẹn sinh trắc học

Thông thường, USCIS hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ xử lý đơn yêu cầu sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về ngày, giờ và địa điểm diễn ra cuộc hẹn sinh trắc học. Bạn sẽ nhận được thông báo (mẫu I-797C) thông qua địa chỉ gửi thư mà bạn đã cung cấp trước đó trong đơn yêu cầu của mình. 

Trong thông báo sẽ chỉ rõ tên của những người phải tham dự cuộc hẹn sinh trắc học, có thể bao gồm người nộp đơn, người bảo lãnh, người bảo trợ, người thụ hưởng,... vì lợi ích nhập cư hoặc nhập tịch Mỹ. Và chỉ những người có tên trong thông báo mới phải tham dự cuộc hẹn sinh trắc học. 

3. Địa điểm tổ chức cuộc hẹn sinh trắc học

Cuộc hẹn sinh trắc học của bạn thường được yêu cầu thực hiện tại các văn phòng Sở di trú địa phương, hay Trung tâm hỗ trợ người nộp đơn (ASC) tại địa phương. Địa điểm này cũng đã được trình bày rõ trong thông báo cuộc hẹn sinh trắc học của USCIS. 

Trường hợp bạn nộp đơn xin nhập cư ở bên trong Hoa Kỳ thông qua chuyển đổi tình trạng, cuộc hẹn sinh trắc học của bạn sẽ được diễn ra tại văn phòng USCIS địa phương gần địa chỉ thường trú trong đơn đăng ký của bạn. 

Nếu bạn nộp đơn xin nhập cư ở bên ngoài Hoa Kỳ thông qua quá trình xử lý lãnh sự thì cuộc hẹn sinh trắc học của bạn sẽ diễn ra tại Lãnh sự quán Hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ.

4. Chuẩn bị cho cuộc hẹn sinh trắc học của USCIS

4.1 Xác nhận đơn đăng ký bằng chữ ký điện tử

Đối với một số loại đơn nhất định, bạn phải gửi lại chữ ký điện tử để xác nhận nội dung của đăng đơn ký hoặc yêu cầu, ngay cả khi bạn đã ký xác nhận trên giấy hoặc biểu mẫu điện tử. Bằng cách này, bạn xác nhận đơn đăng ký mà bạn gửi và tất cả các tài liệu được nộp cùng là đầy đủ và chính xác tại thời điểm nộp đơn. Bao gồm cả các đơn đăng ký, đơn yêu cầu bạn đã nộp thay mặt cho người thụ thưởng phái sinh hoặc được yêu cầu gửi thay mặt bạn. 

4.2 Chuẩn bị những tài liệu mang đến cuộc hẹn

Trong thông báo mà USCIS gửi cho bạn sẽ có những hướng dẫn cụ thể về những tài liệu mà bạn cần mang đến cuộc hẹn sinh trắc học. 

Thông thường, bạn được yêu cầu mang theo các tài liệu sau:

  • Thông báo cuộc hẹn sinh trắc học của bạn, Mẫu I-797C. Nếu bạn nhận được nhiều thông báo về cuộc hẹn sinh trắc học, bạn cần mang theo tất cả đến cuộc hẹn tại Trung tâm hỗ trợ. 
  • Giấy tờ tùy thân có hình ảnh hợp lệ như thẻ xanh, hộ chiếu hoặc bằng lái xe. 

Lưu ý: Bạn nên in một bản sao đơn yêu cầu đã điền đầy đủ thông tin để lưu vào hồ sơ của mình và xem lại bản sao này trước khi đến cuộc hẹn sinh trắc học của USCIS. 

4.2 Hiểu rõ quá trình thu thập sinh trắc học

Hiểu rõ các bước thu thập sinh trắc học sẽ giúp bạn chủ động hơn trong cuộc hẹn tại ASC. Khi đến cuộc hẹn, bạn sẽ cung cấp sinh trắc học của mình trên các máy được thiết kế để thu thập sinh trắc học. Khi cung cấp chữ ký điện tử, bạn phải chứng thực theo hình phạt về tội khai man rằng thông tin trong đơn đăng ký hoặc yêu cầu của bạn và tất cả các tài liệu hỗ trợ được nộp cùng đã đầy đủ và chính xác tại thời điểm nộp đơn. 

5. Xin dời lịch cuộc hẹn sinh trắc học

Trường hợp bạn không thể tham dự cuộc hẹn sinh trắc học mà USCIS đã lên lịch với lý do chính đáng, bạn có thể yêu cầu lên lịch lại cuộc hẹn thông qua tài khoản trực tuyến USCIS của mình. Tuy nhiên, bạn phải đưa ra yêu cầu dời lịch trước ít nhất 12 giờ trước giờ lên lịch của cuộc hẹn ban đầu và phải đưa ra được lý do chính đáng. 

Nếu bạn yêu cầu đổi lịch hẹn cách thời gian hẹn hiện tại chưa đến 12 giờ hoặc bạn đã lỡ cuộc hẹn thì cần gọi cho Trung tâm liên hệ USCIS. Nếu bạn không yêu cầu dời lịch hẹn trước cuộc hẹn hiện tại hoặc không đưa ra được lý do chính đáng thì đơn yêu cầu của bạn có thể bị từ chối. 


Đăng ký tư vấn


Bài viết liên quan

Đội ngũ Loyalpass với kinh nghiệm cọ xát thực tế trên 6 năm liên tục trong ngành EB-5, cố vấn hơn 15 dự án EB-5 Trung tâm vùng và EB-5 trực tiếp, huy động thành công hơn 100 triệu USD vốn EB-5, Loyalpass luôn làm việc với sự thận trọng và tận tâm hết mình hướng tới mục tiêu đạt thẻ xanh vĩnh viễn và bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi.

Liên hệ